Europese Ministers ondersteunen plan om teruggooien van vis in zee te beëindigen - Stichting De Noordzee

Vandaag kwamen de Europese visserijministers bijeen om te praten over een voorstel om discards (teruggooien van vis in zee) te verminderen. De Europese Commissie heeft twee manieren voorgesteld om discards te beëindigen: door een effort management systeem, of door een vangst quota systeem. Met beide systemen zouden wel alle vangsten aangeland moeten worden.
Met een effort systeem, wordt de visserij beheerd door de beperking van de tijd op zee. Er zijn dus geen quota. Met een vangst quota systeem, moeten alle vangsten aangeland worden en verrekend worden met de quota. De controle hierop kan gebeuren met CCTV camera’s aan boord bij de schepen groter dan 12 meter.
Hoewel beide systemen voor- en nadelen hebben, denkt de Europese Commissie dat een discard ban mogelijk is. Het doel van de bijeenkomst vandaag was om de ideeën van de Ministers over discards te horen, zodat die meegenomen kunnen worden door de Commissie bij het voorbereiden van het voorstel om het visserijbeleid te herzien. De Ministers van Denemarken, Duitsland, België, Frankrijk en Engeland ondersteunen de plannen om discards te beëindigen.
Het teruggooien van vis in zee heeft in Groot Brittannië erg veel aandacht gekregen de afgelopen maanden. Chefkoks deden in de TV campagne ‘Fish Fight’ een oproep aan het publiek om meer onbekende vis te gaan eten. Dan hoeft er minder teruggegooid te worden. Aan de Europese commissie werd gevraagd om maatregelen tegen discards in te stellen.
Het quotasystem van de Europese Unie telt de vis die aan land wordt gebracht. Die vis moet oud genoeg zijn, en de visser moet er een quotum voor hebben. Alles wat niet aan land mag worden gebracht wordt (meestal dood) in zee teruggegooid. Naar schatting wordt alleen al in de Noordzee 1 miljoen ton per jaar gediscard.
Ik hoop dat onze staatssecretaris zich bij de gelederen van de Europese Ministers aansluit!