Europese natuurorganisaties roepen op tot 50% vermindering afval in zee - Stichting De Noordzee

Vandaag presenteren acht Europese natuur- en milieuorganisaties, waaronder
Stichting De Noordzee, een gezamenlijke visie op de aanpak van afval in de Europese zeeën tijdens de internationale OSPAR vergadering in Den Haag. Volgens de acht organisaties schiet de huidige aanpak tekort en zijn meer ambitieuze doelstellingen nodig om de hoeveelheid afval in zee te verminderen. Met de juiste maatregelen is het mogelijk om in 2020 50% minder afval in zee te hebben. Het uiteindelijke doel is om binnen één generatie (2035) het afvalprobleem in zee te hebben opgelost.
De hoeveelheid afval in zee neemt de laatste jaren niet af. In 2014 moeten de EU lidstaten maatregelen presenteren binnen de Europese Kaderrichtlijn Marien, die ervoor moeten zorgen dat er een zogenaamde Goede Milieu Toestand in 2020 wordt bereikt. Zonder ambitieuze doelen is er geen prikkel om werkelijk concrete maatregelen te nemen en zal er voor afval geen Goede Milieu Toestand van de zee worden bereikt in 2020.
‘Werkelijke maatregelen zijn hard nodig. Kijk maar eens hoeveel afval er aanspoelt op een gemiddeld Noordzee strand, zo’n 450 stuks afval per 100 meter. Dat zijn honderdduizenden items op de Nederlandse kust. Dit beeld is in de afgelopen 10 jaar niet veranderd. Al dit afval heeft negatieve effecten op het zeeleven”, aldus Jeroen Dagevos, projectleider afval Stichting De Noordzee.
Bekijk gezamenlijke visie
OSPAR
Het doel van het OSPAR-verdrag is bescherming van de zeenatuur in de Noord-Oostelijke Atlantische Oceaan, waaronder de Noordzee, door middel van internationale samenwerking.