Europese natuurorganisaties vragen Eurocommissaris om ecosysteemgericht visserijbeheer - Stichting De Noordzee

Uit het Quality Status Rapport (2023) blijkt dat de impact van menselijke activiteiten op de biodiversiteit op zee nog altijd zorgwekkend is. Ondanks alle inspanningen om deze drukfactoren aan te pakken, is er nog steeds een afname in biodiversiteit waargenomen in diverse groepen, waaronder zeevogels, zeezoogdieren en vissen. Daarom schreven 23 ngo’s een kritische brief met een duidelijke oproep.

Alarmerende bevindingen van QSR 2023

Het QSR laat verontrustende trends zien, die voornamelijk te wijten zijn aan de visserijdruk, en dan met name aan de sleepnetvisserij. In 2018 werd deze techniek nog gebruikt over 73% van de Noordzeebodem. Als gevolg hiervan worden vissen kleiner, veranderen vispopulaties en worden voedselwebben verstoord.

De roep om ecosysteemgericht visserijbeheer

Om deze problemen aan te pakken pleiten de 23 ngo’s voor ecosysteemgericht visserijbeheer. Deze aanpak integreert ecologische doelstellingen met traditionele vangstmaximalisatiedoelen, maakt gebruik van ecosysteemgerichte referentiepunten en zorgt voor ruimtelijke bescherming voor kwetsbare soorten en habitats, zoals beschermde mariene gebieden, iets waar Stichting de Noordzee al lang voor pleit. 

Fish boat vessel fishing in a rough sea

Bescherm de Noordzeenatuur met ambitieus visserijbeheer

Een ambitieus visserijbeheer waarbij de ecologie voorop wordt gezet, kan helpen om de natuur in de Noordzee te beschermen. En dat is hoognodig.…

Een oproep tot actie

We moeten nu actie ondernemen om de Noordzee te beschermen. Snel handelen is essentieel voor het welzijn van de Noordzee op de lange termijn.