Evo en Stichting De Noordzee stimuleren verduurzaming scheepvaart - Stichting De Noordzee

Keuze voor milieuvriendelijke rederijen vereenvoudigd
Verladersorganisatie EVO en natuur- en milieuorganisatie Stichting De Noordzee slaan de handen ineen bij het stimuleren van het gebruik van de Clean Shipping Index (CSI) door verladers. De CSI is een effectief instrument om het gebruik van schone schepen te bevorderen en levert zodoende een positieve bijdrage aan de verduurzaming van de zeescheepvaart. EVO en Stichting De Noordzee willen dat duurzame scheepvaart in Nederland een vlucht neemt. Om dat te bereiken is draagvlak en bekendheid onder verladers cruciaal. Daarom slaan beide organisaties vanaf vandaag de handen ineen om de CSI actief te promoten onder Nederlandse verladers.
Duurzame logistiek staat bij de Nederlandse industrie erg hoog op de agenda. In de scheepvaart is op milieugebied technisch gezien veel meer mogelijk dan momenteel door internationale regelgeving wordt voorgeschreven. De praktijk leert dan ook dat verladers zelf steeds vaker aanvullende eisen aan de milieuprestaties van zeeschepen stellen. De CSI biedt verladers hierbij uitkomst.
In de index staan alle schepen in volgorde van milieuprestatie vermeld. De score wordt berekend aan de hand van de CO2-, NOx- en fijnstofuitstoot en het gebruik van chemicaliën en afval aan boord. De index helpt verladers zodoende bij de selectie van bijvoorbeeld de meest milieuvriendelijke rederij. Verladers willen op een eenvoudige en vrije manier kiezen voor verduurzaming van hun transportactiviteiten. Volgens EVO speelt CSI perfect in op deze wensen, want met slechts een paar muisklikken kan men de milieuprestaties van rederijen evalueren.
Het CSI concept komt uit Zweden. Er zijn al 24 grote Zweedse ladingeigenaren, waaronder H&M, Ericsson en Volvo die de Clean Shipping Index gebruiken bij hun keuze voor ladingvervoer. Stichting De Noordzee introduceerde de CSI onlangs in Nederland. AkzoNobel kondigde, als eerste bedrijf met een hoofdkwartier in Nederland, vorige week al aan met de Index te gaan werken.