Ewout van Galen nieuwe directeur Stichting De Noordzee - Stichting De Noordzee
https://www.youtube.com/watch?v=Y5bO9RDbzL8

Deze embed wordt niet getoond, omdat je geen toestemming hebt gegeven voor het gebruik van niet-functionele cookies. Alsnog akkoord?

Sinds zijn aantreden bij Stichting De Noordzee ruim 4 jaar geleden speelde Ewout een rol in de uitvoering van het Noordzeeakkoord. In dit akkoord hebben verschillende stakeholders afspraken gemaakt over de drie transities die gaande zijn op de Noordzee: de voedsel-, energie- en natuurtransitie. Stichting De Noordzee gelooft dat een gezonde Noordzeenatuur de basis is voor natuurvriendelijke energie en voedsel uit zee. In Ewout heeft Stichting De Noordzee een passend boegbeeld gevonden om de stem van de Noordzee te vertolken.

Meer druk op de Noordzeenatuur

Ewout vertelt over de urgente situatie op de Noordzee: “We willen er graag samen met verschillende sectoren in Nederland en de internationale Noordzeeregio voor zorgen dat de Noordzeenatuur beschermd wordt, en dat Nederland de Europese doelstellingen op natuur snel gaat halen. Het wordt steeds drukker op de Noordzee, werkelijk álles komt er samen. Naast de enorme uitrol van windturbines op zee, zowel in het Nederlandse deel als daarbuiten, en steeds meer en grotere scheepvaart, zijn er meer menselijke drukfactoren, zoals sleepnetvisserij, zandwinning en ondergrondse CO2-opslag. Deze industriële activiteiten vinden plaats in een ecosysteem dat al verzwakt is door jaren van onverantwoord menselijk gebruik. Dit heeft op allerlei manieren negatieve impact op de natuur van de Noordzee. Er is habitatverlies voor verschillende diersoorten, de biodiversiteit neemt af, en de zee is vervuild.”

Herstellen van de balans

“De relatief jonge Noordzee heeft altijd onder invloed van mensen gestaan. Honderden jaren was het menselijk gebruik in balans met de natuur. Helaas hebben de vele industriële activiteiten ervoor gezorgd dat de Noordzeenatuur in slechte staat is. Om de balans te herstellen is onderzoek en monitoring naar de opgetelde effecten van menselijk gebruik van groot belang. Ook zijn investeringen in een stillere scheepvaart, een duurzamere visserij en een natuurpositieve windsector noodzakelijk. Daarnaast moet er haast gemaakt worden met het daadwerkelijk beschermen én actief herstellen van grote natuurgebieden op zee, zodat soorten kunnen herstellen en floreren. Voor zolang als het nodig is, zet Stichting De Noordzee zich samen met alle sectoren oplossingsgericht in om de balans op de Noordzee te herstellen.”