Expeditie Doggersbank: bijzondere onderzoekstrip van 10 tot 20 juni - Stichting De Noordzee

Duik de Noordzee schoon (DDNZS) gaat vrijdag 10 juni met een groep gerenommeerde marien biologen, fotografen en onderwaterfilmers aan boord van de Cdt. Fourcault voor een bijzondere expeditie naar de Doggersbank. Tijdens de trip tot en met 20 juni worden ook de Klaverbank en de Bruine Bank bezocht.
Het is voor het eerst sinds begin jaren negentig, dat er weer uitgebreid onderzoek gedaan wordt naar de soortenrijkdom op een aantal wrakken op en in de buurt van deze banken in de Noordzee. De schoonmaakduikers van DDNZS snijden tijdens deze werkzaamheden ook verspeelde visnetten en –lijnen van de wrakken. Het verschijnsel ghost fishing – vissen, krabben en andere zeedieren die gevangen worden door verloren vistuig – is een steeds groter probleem op de Noordzeewrakken, die fungeren als kraamkamer voor veel dieren.
De expeditieleden gaan ook onderzoek doen naar het leven op het zeebed: de ondiepe zandbodem van de Doggersbank, de dieper gelegen slibrijke delen van dit gebied en de veenbanken langs de randen. Ook de grindbodem van de Klaverbank, overblijfsel van een rivierbedding die ontstond toen de Noordzee 10.000 jaar geleden droog stond, wordt bekeken. Meerdere organisaties – zoals WWF, Greenpeace, Stichting De Noordzee, Save Our Seas Foundation, Vereniging Kust & Zee, Bureau Waardenburg – zijn van mening dat de Klaverbank en Doggersbank zo snel mogelijk moeten worden aangewezen als beschermd natuurgebied.
Expeditie Doggersbank heeft als doel de biodiversiteit van de Doggersbank en de Klaverbank te onderzoeken en terug te komen met bruikbare onderzoeksgegevens, beelden en verhalen. Verder willen de expeditieleden een bijdrage leveren aan het leefbaar houden van de wrakken die er liggen, door verspeeld vistuig te verwijderen.