Filteretappe: 14.696 sigarettenfilters op 8 kilometer - Stichting De Noordzee

Gisteren organiseerde Stichting De Noordzee de Filteretappe van Hoek van Holland naar Monster tijdens de Boskalis Beach Cleanup Tour 2018. Er zijn in totaal maar liefst 14.696 sigarettenfilters van het strand opgeruimd. 

Tijdens deze etappe ruimden 124 vrijwilligers in totaal 440 kilo afval op. De deelnemers bewaarden gedurende de hele etappe alle sigarettenfilters apart. Op het strand van Hoek van Holland naar Monster zijn er gemiddeld 184 filters per 100 meter strand aangetroffen.

BBCT18 Afval Sigarettenfilters (58) Mart Smit
Beeld door: Mart Smit

Peukenfilters zijn plastic
Sigarettenfilters zijn schadelijk voor het milieu en dragen bij aan de plasticsoep. Filters bestaan voor 95 procent uit cellulose acetaat (plastic) en bevatten schadelijke stoffen. Een sigarettenfilter vervuilt tot wel 8 liter water. Daarnaast kunnen filters aangezien worden voor voedsel en zodoende schadelijk zijn voor zeezoogdieren, vogels en vissen.

Onderzoek in Nederland
Op basis van strandafvalonderzoek uitgevoerd door Stichting De Noordzee zijn sigarettenfilters het meest gevonden afvalitem op toeristische stranden. In 2016 zijn er gemiddeld 113 sigarettenfilters per 50m strand gevonden. Vorig jaar zijn er tijdens de Filter Challenge van Boskalis Beach Cleanup Tour 3.733 filters op 500m strand gevonden. In totaal zijn er in 2017 tijdens de zomeropruimactie van TrashureHunt 31.712 sigaretten filters gevonden op het strand van Scheveningen.

Sigarettenfilters in zee, een wereldwijd probleem
Sigarettenfilters zijn niet alleen het meest gevonden afvalitem op Nederlandse toeristische stranden. Geschat wordt dat er jaarlijks ongeveer 4,5 biljoen sigarettenfilters in het milieu terecht komen (Surfrider Foundation, 2016). Zodoende staan sigarettenfilters wereldwijd in de top 3 van meest gevonden afvalitems op toeristische stranden.

Oproep: sigarettenfilters horen niet in zee of op het strand
Met deze Filteretappe wil Stichting De Noordzee aandacht vragen voor de sigarettenfiltervervuiling op Nederlandse stranden. Stichting De Noordzee roept strandbezoekers op om sigarettenfilters netjes in de asbak te gooien voor een schoon strand en een gezonde zee.

Green Deal Schone Stranden
Stichting De Noordzee werkt samen met de partners van de Green Deal Schone Stranden aan een strand zonder sigarettenvervuiling.

Beeld: Mart Smit