Flinke doorbraak in verlaging van zwavel in brandstof voor schepen - Stichting De Noordzee

Gisteravond werd tijdens het IMO-overleg voor scheepvaart in Londen een grote stap gezet richting schonere scheepvaart. Unaniem besloten de 160 aanwezige landen de wereldwijde norm voor de uitstoot van zwavel in brandstof van schepen te verlagen. Het besluit wordt vanmiddag definitief. Zwavel is schadelijk voor de gezondheid en het milieu. Stichting De Noordzee heeft in Londen hoog ingezet op de verlaging van zwaveluitstoot en ziet het besluit als een belangrijke doorbraak.
De aanscherping van Marpol Annex VI, het verdrag over emissies van schepen, is een van de belangrijkste onderwerpen op de agenda van de 57e MEPC vergadering (Marine Environment Protection Committee) van de IMO in Londen. Vooral de uitstoot van zwavel stond hoog op de agenda. Schepen stoten nu nog 4500 keer zoveel zwavel uit, dan de maximaal toegestane norm voor het wegverkeer.
Gisteravond werd besloten de uitstoot van zwavel omlaag te brengen naar 3500 keer zoveel in 2012. In 2020 moeten zwavelemissies zelfs teruggebracht worden naar 500 keer zoveel. Die tijd is nodig om de raffinaderijen aan te passen.
Voor de Noordzee moet de uitstoot nog verder teruggebracht worden. De momenteel toegestane norm van 1500 keer zoveel zwavel als voor het wegverkeer, moet in 2020 zijn teruggebracht naar 100 keer zoveel. De Noordzee geldt als SECA-gebied (Sulphar Emission Control Area), waar dus strengere normen voor gelden. Ook de Oostzee valt onder deze normen. De verwachting is dat meerdere kuststaten in de toekomst zullen proberen als SECA gebied aangemerkt te worden, zodat in de kustzeeën de uitstoot van zwavel nog verder verminderd kan worden.
Stichting De Noordzee heeft de afgelopen 3 jaar een internationale coalitie van milieu-organisaties aangevoerd. En de eerste vruchten daarvan kunnen nu geplukt worden. Eelco Leemans van Stichting De Noordzee is aanwezig bij de IMO conferentie in Londen: “De overeenkomt is echt een doorbraak. Tot voor kort zaten de deelnemers vast in hun stellingen. Vooral de olielobby hield heel star vast aan hun standpunt dat laagzwavelige brandstof niet mogelijk is. Dit was het best bereikbare resultaat bij de IMO, maar we zullen er zeker voor strijden dat emissies van schepen verder omlaag gaan, bijvoorbeeld via lagere haventarieven voor schone schepen.”