Fraude vangst blauwvintonijn - Stichting De Noordzee

Van de week stond in de telegraaf een artikel met als titel ‘Enorme fraude met vangst blauwvintonijn’. Volgens de PEW Environment Group is de huidige papieren vangstadministratie vergeven van de fraude, desinformatie en vertragingen in rapportage. Op basis van de bestaande getallen maakt Stichting De Noordzee zich ook zorgen over de vangst van blauwvintonijn.
De blauwvintonijn is bedreigd waardoor 48 landen een vangstbeperking hebben ingesteld. Hoewel uit de papierwinkel blijkt dat men zich aan de vangst beperking houdt, zien we op de markt een twee keer zo hoog gewicht aan aanbod. Dit betekent dus dat er in werkelijkheid twee keer zoveel tonijn wordt gevangen als in de papieren staat.
Een grote maas in de wet zijn de vetmesterijen. De vissers vangen heel erg veel jonge tonijn in paaigronden, deze worden in vetmesterijen geplaatst en vervolgens verkocht als ze groot zijn. Dit is natuurlijk niet de bedoeling van de wet en de bescherming wordt hierdoor gewoon teniet gedaan.
De PEW Environment Group pleit voor een elektronisch systeem om de vangst bij te houden. Ik pleit ervoor dat personen die zich met deze vorm van visserij bezighouden hun verstand gebruiken en bedenken dat op deze manier de blauwvintonijn gewoon uitsterft!

Foto: WNF, Jurgen Freund

Auteur: Sebastiaan Verkade