Friends of the Sea? - Stichting De Noordzee

Een groepje vissers dat binnen en buiten de twaalf zeemijl vist met staande netten op tong heeft onlangs het zogenoemde Friends of the Sea eco-label aangevraagd en gekregen. Certificering volgens Friends of the Sea gaat snel en goedkoop, maar is echter niet open en transparant. Wij vinden het daarom een weinig geloofwaardige standaard voor certificering. Bovendien claimt het label dat zij geen overbeviste bestanden certificeren.
De certificering van deze staand want vissers is dus erg vreemd, want het tong bestand op de Noordzee is nog niet boven het voorzorgsniveau, laat staan op het niveau van maximale duurzame oogst wat Friends of the Sea claimt. Deze vissers wilde eerder niet meedoen aan een initiatief van een andere groep vissers om te gaan voor certificering door het erkende MSC certificaat voor duurzame visserij. Deze laatste hebben een zelfbeheerplan opgesteld met onder andere beperkingen in aantallen netten die worden uitgezet. Zelfbeheer en capaciteitsbeperking is volgens ons de sleutel voor duurzame visserij.
In het Maatschappelijk Convenant Duurzame Noordzeevisserij, ondertekend door de Nederlandse Noordzeevissers, het Wereld Natuur Fonds en de minister van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit, zijn o.a. afspraken gemaakt over onafhankelijke certificering. De certificering onder Friends of the Sea is niet in lijn met deze afspraak.
Voor een uitgebreider standpunt zie bijgevoegde PDF.