Gebiedsbescherming op de Nederlandse Noordzee - Stichting De Noordzee

Er heersen verschillende inzichten rondom wat gebiedsbescherming inhoudt, en daarmee rondom hoeveel van de Nederlandse Noordzee beschermd is. 20 procent van de Nederlandse Noordzee is momenteel wettelijk aangewezen als ‘beschermd gebied’. Maar volgens Stichting De Noordzee is slechts 0.3 procent van de Nederlandse Noordzee vollédig beschermd tegen alle vormen van bodemberoerende visserij. Wanneer de huidige plannen van de overheid worden doorgevoerd, stijgt dit naar schatting naar zo’n 5 procent in 2020. De overheid is echter van mening dat zij in 2020 voldoen aan hun ambitie om 10 tot 15 procent van de Noordzeebodem te vrijwaren van ‘noemenswaardige’ bodemberoering. Vissers stellen dat zij in zo’n 30 procent van de Noordzee niet kunnen vissen. Wat is de stand van zaken, en waar komen deze verschillende inzichten vandaan? Dit heeft Stichting De Noordzee uiteengezet.

Deze brochure heeft een tweeledig doel:

1) Het inzichtelijk maken van verschillende interpretaties rondom gebiedsbescherming en het creëren van een gemeenschappelijke feitenbasis.

2) Het uiteenzetten van de toekomstvisie van Stichting De Noordzee op gebiedsbescherming.

Volledige bodembescherming (volgens Stichting De Noordzee)

Bescherming volgens Stichting De Noordzee

Bodembescherming (volgens de overheid)

Bescherming volgens de overheid

Bescherming (volgens de Nederlandse visserijsector)

Bescherming volgens de visserijsector

Weten waar deze verschillen vandaan komen?

Download hier de gehele brochure.