Geen bezwaar tegen vangstverbod om paling te redden - Stichting De Noordzee

Uit de enquête, die de website BijzondereRestaurants.nl vorige week hield onder haar bezoekers, blijkt dat het merendeel van de respondenten achter een vangstverbod op paling staat. De bijna 420 respondenten vinden dat er nu doorgepakt moet worden om de paling van de ondergang te redden. En als paling niet meer verkocht mag worden, dan stemt circa tweederde (65%) daar – al dan niet tevreden – mee in.
Ruim de helft (51,4%) vindt dat er een langdurig of permanent verkoop- of vangstverbod moet komen. Het is daarbij opvallend dat men eerder voor een vangstverbod (80,7%) is dan een verkoopverbod (15%).
Opmerkelijk is het te noemen dat driekwart van de respondenten overheidsingrijpen niet ‘betuttelend’ vindt, maar juist toejuicht en stelt dat het redden van paling het belang van vissers overstijgt (bijna 83%). Iets meer dan 16% is tegen overheidsbemoeienis op dit vlak. Krap vier procent (3,6%) spreekt zich uit vóór de vissers.
Hoewel een groot deel aangeeft gerookte paling een delicatesse of erg lekker te vinden (bij elkaar 89,3%), zijn er voor paling voldoende alternatieven. Meest genoemde opties zijn makreel, duurzaam gevangen heilbot en meerval.
Bron: BijzondereRestaurants.nl