Geen slak op mijn dak - Stichting De Noordzee

Afgelopen zondag was ik aanwezig bij een demonstratie door duikers en vissers bij de Zeelandbrug over de Oosterschelde. De duikers en vissers zijn verontwaardigd dat Rijkswaterstaat van plan is de dijk ter plekke te gaan verstevigen met zogenaamde staalslakken. Daarom werd er zondag actie gevoerd. Luid de slogan ‘Geen zooi in zee, staalslakken NEE!’ scanderend maakten 150 aanwezigen hun ongenoegen duidelijk.
Staalslakken
Staalslakken zijn een afvalproduct dat vrijkomt bij de productie van staal. Bij de staalproductie worden ruwijzer en schroot als grondstof gebruikt. Hieraan wordt kalk toegevoegd om de voor staal ongewenste stoffen die zich in het vloeibaar ruwijzer bevinden, te verwijderen. Het kalk en de ongewenste stoffen vormen na afkoeling de staalslak. Hierin zitten dus naast ijzer ook andere stoffen, zoals mogelijk zware metalen. Juist dit laatste is waar de demonstranten zich druk om maken.
Kosten
Dat dijken verzwaard moeten worden daar is iedereen, ook de duikers en vissers, het over eens. Veiligheid van het achterland staat ook voor Stichting De Noordzee voorop. Er zijn echter alternatieve manieren om dijken te verzwaren, onder meer door het gebruik van natuursteen. Maar staalslakken zijn goedkoop (het is immers een afvalproduct) en daarmee voor Rijkswaterstaat interessanter dan het dure natuursteen.
Natuurgebied
Het gebied Oosterschelde is een onderdeel van het voormalige estuarium van de Schelde. In 1986 is de Oosterschelde van de zee afgesloten door een stormvloedkering, die de getijdenwerking nog in enige mate toelaat. Tegenwoordig is de Oosterschelde een Nationaal Park en aangewezen als Natura 2000 gebied. Dit is volgens de duikers reden genoeg om de staalslakken niet te gebruiken.
Het gebruik van staalslakken is nieuw en het is niet bekend wat voor effecten het heeft in zout Oosterscheldewater. Om die reden zou Rijkswaterstaat een milieueffectrapport (MER)moet laten opstellen om in te schatten wat de effecten zijn. Het alternatief is het gebruiken van schoon natuursteen, dit wordt al lange tijd ingezet als dijkversterking.