Geheime nota over mega windparken op zee? - Stichting De Noordzee

Vandaag kwam RTL nieuws met het bericht dat het Kabinet twee mega windparken wil voor de kust: één van ca 300 vierkante kilometer voor de Zeeuwse kust, en één van 1100 vierkante kilometer voor de Noord-Hollandse kust.
Deze informatie komt uit het Nationaal Waterplan, een structuurvisie die morgen in de Ministerraad wordt besproken en daarna gepubliceerd zal worden. De papieren versie wordt 22 december verwacht.
Wat zijn de megawindparken uit het RTL Nieuws?
De gebieden die het RTL Nieuws noemt, zijn de gebieden die de overheid in het Nationaal Waterplan heeft geselecteerd als ‘windgebieden’. Dat zijn eigenlijk een soort voorkeursgebieden, waar de ontwikkeling van offshore wind ruimtelijk mogelijk wordt gemaakt. Binnen de windgebieden zullen vergunningen voor de bouw van windparken mogen worden aangevraagd, daarbuiten niet. Het is niet te verwachten, dat deze op korte termijn helemaal vol worden gebouwd.
Die gebieden liggen redelijk ver uit de kust (in ieder geval meer dan 12 zeemijl), omdat in de kustzone geen windparken gebouwd mogen worden. Bij de selectie van de gebieden is in ieder geval rekening gehouden met veiligheid (denk aan scheepvaart), met ander gebruik (zoals defensie en zandwinning) en met (potentiële) natuurgebieden.
Het is een goede zaak dat de overheid voorkeursgebieden voor wind heeft geselecteerd. Dit schept duidelijkheid voor iedereen. Voor ons is het belangrijk, dat de nieuw te bouwen parken niet in de (potentiele) natuurgebieden worden gebouwd. Er is nog te weinig bekend over de exacte effecten.
Verder is het belangrijk, dat wind op zee stapsgewijs wordt ingevoerd en dat van elke stap geleerd wordt (zowel technisch als ecologisch). Deze kennis kan dan zo optimaal mogelijk worden ingezet in de volgende stap. Vooral de kennis over de effecten van grootschalige parken ontbreekt nog.

Visie Stichting De Noordzee over wind op zee:

– Kies voor windparken op die plekken waar de gevolgen voor het leven in zee beperkt zijn. Stuur door het aanwijzen voor voorkeursgebieden (zoals de windgebieden)
– Leer door te doen, zowel economisch als ecologisch. Maak gebruik van voortschrijdende technische ontwikkeling en inzichten
– Investeer dus vooral ook in onderzoek en monitoring rondom parken. Zorg voor afstemming tussen de monitoring van Nederlandse parken (liefst ook internationaal). Verbind eisen aan de vergunning mbt monitoring en het publiek maken van de resultaten.