Gemiste kans om natuur en visserij in balans te brengen - Stichting De Noordzee

De stichting betreurt het standpunt van Minister Adema van LNV en stelt dat het actieplan van de Europese Commissie juist zorgt voor duurzaam visserijbeheer en de broodnodige bescherming van de natuur in de Noordzee.

Wytske Postma, directeur van Stichting De Noordzee: “Op de Noordzee moet plek zijn voor een veerkrachtige natuur én plek om verantwoord en duurzaam te vissen. Door de ambities uit dit actieplan over te nemen, kunnen we daar naartoe werken. Daarom is de reactie van de Minister een gemiste kans voor de natuur en de visserij.”

Heldere stappen richting een gezonde Noordzee

Het actieplan bevat heldere stappen richting een gezonde Noordzee, onder andere door waardevolle natuurgebieden te beschermen tegen bodemberoerende visserij en ongewenste visserij bijvangsten te verminderen. Daarnaast biedt het een perspectief hoe visserijbeheer beter rekening kan houden met de rol van vissen in het ecosysteem. Goed visserijbeheer kan bijdragen aan het herstellen van visbestanden en het beschermen van kwetsbare soorten en habitats, zoals zandbanken en riffen. Tegelijkertijd draagt effectieve bodembescherming bij aan gezondere visbestanden.

Met de maatregelen in dit actieplan wordt een overstap gemaakt naar een toekomstbestendige, duurzame en verantwoorde visserij. De Europese Commissie stelt met het actieplan overigens geen nieuwe wetgeving voor, maar roept lidstaten op de bestaande visserij- en natuurwetgeving uit te voeren en zeeën de nodige bescherming te geven.

Oproep om actieplan te omarmen

Volgens Stichting De Noordzee is het visserij actieplan noodzakelijk voor de Noordzeenatuur én de visserij. Postma: “In de kabinetsreactie staat dat het van belang is verdere achteruitgang van de natuur te voorkomen en de visserijsector toekomstperspectief te bieden. Terwijl het beschermen van natuur nauwelijks wordt genoemd in de reactie. Het is wrang dat het actieplan wordt verworpen: de natuur raakt zo nog verder achterop en een duurzame toekomst van de visserij komt onder druk te staan.” 

De stichting roept de Minister dan ook op om het doel van het actieplan te omarmen. De Tweede Kamer buigt zich spoedig over de kabinetsreactie van Minister Adema.

Effectief beschermde gebieden en verduurzaming bieden toekomst aan visserij

Op dinsdag 21 februari publiceerde de Europese Commissie haar langverwachte visserij actieplan waarin het lidstaten oproept tot maatregelen voor de…