Gezocht: 2,3 miljoen vuilniszakken - Stichting De Noordzee

Afgelopen dinsdag 22 september vond in de Tweede Kamer het Algemeen Overleg van de commissie Verkeer en Waterstaat plaats. Naast Minister Eurlings en Staatssecretaris Huizinga van Verkeer en Waterstaat waren vertegenwoordigers van vier politieke partijen aanwezig: PvdA (Roefs), SP (Roemer), CDA (Koppejan) en de VVD (Aptroot). Wat mij betreft was het belangrijkste onderwerp op de agenda: ‘het afgeven van afval door zeeschepen in de Nederlandse zeehavens’.

3 miljoen vuilniszakken afgegeven

Tijdens het debat over de afval afgiftecijfers van zeeschepen in de Nederlandse havens werd de Staatssecretaris met name door Roefs en Roemer stevig aan de tand gevoeld. Momenteel geeft 56% van de 39.279 schepen hun afval af in de Nederlandse havens, een kleine achteruitgang ten opzichte van vorig jaar. Wel werd er meer afval afgegeven: 148.483m3, dat zijn bijna 3 miljoen vuilniszakken van 50 liter. Per schip werden er gemiddeld ruim 134 vuilniszakken afgegeven.
2,3 miljoen vuilniszakken zoek
De grote vraag is natuurlijk: waar blijven de vuilniszakken van de schepen die niks afgeven? Op de achterkant van een bierviltje reken ik snel uit dat: 39.279 – 22.152 = 17.127 schepen (44%) geen afval afgeven in Nederlandse havens. Uitgaande van 134 vuilniszakken per schip komt dit neer op bijna 2,3 miljoen vuilniszakken van 50 liter. Hopelijk worden ze netjes afgegeven in andere havens buiten Nederland, zeker weten doen we dit echter niet. De vrees dat er wel eens wat in zee verdwijnt is groot.
Pleiten voor afgifteplicht
Gelukkig deed de Staatssecretaris de toezegging om bij de Internationale Scheepvaart Organisatie van de Verenigde Naties (IMO) te gaan pleiten voor Zero Discharge = geen afval meer overboord, ook niet 12 mijl uit de kust zoals sommige landen bepleiten. Tevens heeft ze toegezegd dat Nederland zich sterk gaat maken om op Europees niveau een afgifteplicht in te stellen, voor schepen die Europa verlaten. Gezien de 2,3 miljoen ‘ontbrekende vuilniszakken’ een goede ontwikkeling in mijn ogen.
Vanuit Stichting De Noordzee zullen we deze toezeggingen en ontwikkelingen rond afvalafgifte van zeeschepen in havens dan ook op de voet blijven volgen. To be continued!