Goed nieuws voor de schol (en voor de vissers) - Stichting De Noordzee

De wetenschappelijke adviezen voor de vangstquota voor 2010 zijn sinds vorige week vrijdag beschikbaar. Het gaat gelukkig steeds beter met de hoeveelheid schol in de Noordzee. Het bestand zit stevig boven het zogenaamde ‘voorzorgsniveau’. Voor tong is de situatie nog wat wankeler, maar ook het tongbestand lijkt te stabiliseren. Het bestand bevindt zich volgens de biologen van ICES nu net boven het voorzorgsniveau, maar het fluctueert nog wel.
Zeker voor schol lijkt het lange termijn beheerplan met duidelijke regels voor het vaststellen van de quota te werken. Dat is goed nieuws! Door duidelijke regels voor de quota (en dus het beperken van willekeur en opportunisme) groeit het bestand. Hopelijk lukt het om op basis van dit beheer de bestanden verder te laten aansterken zodat we in 2015 zowel schol als tong bestanden hebben met een natuurlijke leeftijdsopbouw, die bestand zijn tegen visserij.
Dit is natuurlijk ook goed nieuws voor de vissers, die deze soorten bevissen. Het lijkt te lonen; verstandig omgaan met de schaarse grondstof geeft op de langere termijn een betere basis voor een economisch gezonde sector.
Als het gaat om de duurzaamheid van visserijen is het voorkomen van overbevissing natuurlijk een belangrijke pijler. Maar er speelt meer. In de boomkorvisserij op tong en schol is het belangrijk dat er ook werk gemaakt wordt van de aanpak van bijvangsten en de schade door het zware vistuig aan de natuur op de bodem van de zee. Deze uitdagingen vragen een inspanning van de sector. Maar ook daarvoor geldt dat de adviezen van ICES positief nieuws brengen. Immers, als er vis te vangen is kan een visserij geld verdienen en dat is nodig om verder te investeren in de verduurzaming van de visserij!