Green Deal scheepsafval en plastic met overheid, havens en bedrijfsleven - Stichting De Noordzee

GD-Scheepsafval133 -1Vandaag heeft Stichting De Noordzee, samen met Minister Schultz van Haegen van Infrastructuur en Milieu,  vijf Nederlandse havens, de Koninklijke Vereniging van Nederlandse Reders (KVNR), afvalinzamelaars, scheepsleveranciers en de Inspectie Leefomgeving en Transport (ILT) de Green Deal Scheepsafvalketen getekend. Deze Green deal moet de hoeveelheid afval aan boord van schepen beperken en ook de afgifte van (plastic) afval in de havens, het scheiden en recyclen verder verbeteren. 

Reactie van Eelco Leemans, directeur Stichting De Noordzee op de Green Deal Scheepsafvalketen: “Stichting De Noordzee werkt al jarenlang aan de problematiek van scheepafval. En met succes: er zijn het afgelopen decennium op EU en VN niveau afspraken gemaakt om te zorgen dat er minder afval van schepen in zee verdwijnt. De tijd dat zeelieden de oceaan zagen als “The big blue bin” begint te verdwijnen. Toch zijn we er nog niet. Daarom zijn we blij met deze Green Deal: Een totaalpakket aan maatregelen, waarmee we de afvalkringloop van schepen willen sluiten. Het is gericht op een brede groep partijen in de keten: havens, rederijen, afvalbeheerders, verschillende overheidsdiensten en Stichting De Noordzee. In het akkoord staan ook duidelijke meetbare doelen geformuleerd, onder meer over preventie. Uiteindelijk is aanpak bij de bron de beste manier om afval in het milieu tegen te gaan. Lees hier het persbericht:

Rijk, havens en bedrijfsleven sluiten Green Deal scheepsafval en plastic

IMG-20140821-WA0009Minister Schultz van Haegen (Infrastructuur en Milieu), vijf Nederlandse havens, de Koninklijke Vereniging van Nederlandse Reders (KVNR), afvalinzamelaars, scheepsleveranciers, de Inspectie Leefomgeving en Transport (ILT) en Stichting De Noordzee hebben vandaag gezamenlijk de Green Deal Scheepsafvalketen getekend. Partijen zetten zich er onder meer voor in de hoeveelheid afval aan boord te beperken door afvalpreventie bij de bevoorrading van schepen. Plastic afval zal aan boord nog beter gescheiden worden opgeslagen en gescheiden worden ingezameld in de havens.  Het ingezamelde plastic zal zoveel mogelijk worden gerecycled. Sterke internationale positie “

Vandaag zetten we een stap richting het verminderen van plastic afval op zee”, verklaart minister Schultz. “Met deze Green Deal zetten we ons niet alleen in om het blauwe hart van onze planeet kloppend te houden. We leveren ook een bijdrage aan een sterke internationale positie van onze maritieme sector. En daarmee aan onze ambities voor een concurrerende sterke en duurzame economie.”

Mondiale sector

Om de verschillen in afvalafgifte tussen Europese havens te beperken, zet minister Schultz zich op bilateraal, regionaal en in EU-verband in voor harmonisatie van de financiering en handhaving. Daarnaast is het belangrijk dat ook in havens buiten Nederland plastic  gescheiden wordt ingezameld. Schultz: “We moeten voorkomen dat een kapitein en zijn bemanning aan boord afval scheiden en dat in havens buiten Nederland alles weer op één hoop terecht komt. Kortom, het is een opgave aan ons allen om deze Green Deal internationaal verder te brengen.” Navolging is belangrijk: de zeevaart is een mondiale sector en marien zwerfvuil houdt zich niet aan grenzen. Daarnaast blijft handhaving en toezicht nodig om resultaten te boeken. De Inspectie Leefomgeving en Transport (ILT) ) en de havenmeesters van Amsterdam en Rotterdam onderzoeken hoe ze het toezicht nog meer kunnen richten op schepen die de grootste risico’s vormen.GD-Scheepsafval123 -2

Afgifte in havens

De Nederlandse maritieme sector heeft de afgelopen jaren al flinke stappen voorwaarts gezet. De internationale regelgeving is in 2013 strenger geworden. Er geldt nu een algeheel lozingsverbod van vuilnis op zee. Steeds meer schepen geven hun afval af in de Nederlandse havens. In 2005 werd in totaal een kleine 100.000 kuub afgegeven, in 2013 bijna 260.000 kuub. Dat zijn 13.000 volle vuilniswagens. In 2005 gaf nog 1 op de 3 schepen zijn afval af bij aanloop in een Nederlandse haven, in 2013 deden 2 op de 3 schepen dat. Wereldwijd komt ongeveer 80 procent  van het mariene zwerfvuil van het land en 20 procent van scheepvaart en visserij. Voor de Noordzee is deze verhouding 60 procent van het land en 40 procent van scheepvaart en visserij (Strandmonitor). Drijvend zwerfvuil op zee bestaat voor ongeveer driekwart uit plastic. Vissen eten elk jaar tussen de 12 en 24 miljoen kilo plastic.

Ondertekenaars De Green Deal wordt ondertekend door:

 • Melanie Schultz van Haegen, minister van Infrastructuur en Milieu
 • Tineke Netelenbos, KNVR
 • Ronald Paul, Havenbedrijf Rotterdam
 • René de Vries, Havenmeester Rotterdam
 • Dertje Meijer, Havenbedrijf Amsterdam
 • Janine van Oosten, Havenmeester Amsterdam
 • Harm Post, Groningen Seaports
 • Gaston Suy, Zeeland Seaports
 • Piet-Hein Kolff, Port of Den Helder
 • Daan van Mullem, Vereniging van Ondernemingen in de Milieudienstverlening ten behoeve van de Scheepvaart (VOMS)
 • Dirk Cupido, Nederlandse Vereniging van Scheepsleveranciers (NVVS)
 • Kenny Baas, Bek en Verburg, Maritime waste specialists
 • Jan Hoondert, Martens Havenontvangstinstallatie Vlissingen B.V.
 • Jenny Thunnissen, Inspectie Leefomgeving en Transport (ILT)
 • Eelco Leemans, Stichting De Noordzee