Green Deal Zeevaart, Binnenvaart en Havens gepresenteerd - Stichting De Noordzee

Op 11 juni is de Green Deal Zeevaart, Binnenvaart en Havens getekend. Dit is een belofte uit het Regeerakkoord van eind 2017 om de verduurzaming van de zeevaart en de binnenvaart een impuls te geven voor de komende vijf jaar. Green Deals zijn vrijwillige afspraken tussen de Rijksoverheid en maatschappelijke partijen om innovatie en duurzaamheid te bevorderen. 

Stichting De Noordzee heeft zich in dialoog met de sector en het Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat ingezet voor de totstandkoming van een ambitieuze Green Deal die de zeer noodzakelijke verduurzaming van de sector versnelt. De Green Deal omvat zowel afspraken over de binnenvaart als de zeevaart. Tijdens de totstandkoming van de Green Deal richtten wij ons op de zeevaartdoelen en -activiteiten zoals de beschikbaarheid van financiering en de waardering van ladingeigenaren voor een schonere scheepvaart. 

Waarom Stichting De Noordzee de Green Deal niet tekent.
Het document bevat interessante acties waar veel verschillende partijen zich beloven voor in te zetten. We maken ons echter zorgen om het gebrek aan concreetheid in de formulering van de acties en de vrijblijvendheid van het instrument. Zo zijn we van mening dat de verwachte milieuwinst concreet en helder beschreven moet worden. Hoeveel emissiereductie kunnen we bijvoorbeeld van de verschillende activiteiten verwachten? Ook de ambitie (voor de zeevaart 70% reductie in 2050 ten opzichte van 2008) had van ons hoger gemogen gezien de enorme uitdaging de opwarming van de aarde te beperken.  

We zullen de voortgang van de activiteiten de komende periode volgen en wensen de verschillende partijen succes in hun ambitie de zeevaart en binnenvaart te verduurzamen.