‘Green Paper’ over de herziening van het Gemeenschappelijk Visserij Beleid - Stichting De Noordzee

De Europese Commissie heeft het ‘Green Paper’ over de herziening van het GVB gepubliceerd op 22 april 2009. Met deze publicatie zal een overlegperiode van start gaan waar alle belanghebbenden en geïnteresseerde partijen uitgenodigd worden om hun eigen bijdrage te geven aan de herziening.
In dit Green Paper worden vijf punten naar voren gebracht en het publiek wordt gevraagd hier een bijdrage van aan te leveren:
-Het diepgewortelde probleem van overcapaciteit
-Onduidelijke doelstellingen en onvoldoende begeleiding voor de implementatie van beslissingen
– Een korte termijn focus in het beslissingen nemen
– Een beleidskader dat onvoldoende verantwoordelijkheid geeft aan de industrie
– Onvoldoende politiek wil en nastreving van het beleid door de industrie.