Greenport conferentie Stockholm - Stichting De Noordzee

Na een warm welkom gisteravond door de burgemeester van Stockholm ging vandaag de jaarlijkse Greenport conferentie van start. Jeroen en Merijn zijn erbij en doen verslag.
Bij de Greenport conferentie komen experts en beleidsmakers uit de haven en scheepvaartwereld bijeen om kennis uit te wisselen en te discussieren over milieumaatregelen in de scheepvaart.
Merijn gaf gisteren tijdens een workshop een presentatie over Schonere Scheepvaart (hieronder te downloaden). Wij denken dat wanneer ladingeigenaren (bedrijven zoals IKEA, H&M, Nike, Adidas, Unilever etc.) eisen stellen aan de milieuprestaties van schepen, dit een enorme impact heeft en een verbetering betekent voor het zeemilieu. De presentatie werd goed ontvangen.
Opvallend vandaag was dat er vaak over milieuprestaties van schepen en havens wordt gesproken terwijl slechts gekeken wordt naar emissies naar de lucht. Er wordt niet erg veel stilgestaan bij de andere impacts op mariene ecosystemen, zoals operationele lozingen van ladingresten, gebruik van schadelijke antifouling, overboord zetten van afval, gebruik en lekkage van smeermiddelen, schoonmaakmiddelen etc..
Uit de presentaties blijkt dat de Zweden een stuk verder zijn. Zo hebben de havens van Stockholm en Göteborg verschillende voordelen voor schepen die schoner zijn dan de norm en wordt er door de Zweden wel gekeken naar de totale milieu impact van schepen. Jeroen zal dat ook morgen tijdens zijn presentatie over het Clean Ship concept adresseren.