Grijze zeehond bij de Raad van State - Stichting De Noordzee

Op woensdag 10 april pleitte Stichting De Noordzee tijdens een zitting van de Raad van State voor een betere bescherming van de grijze zeehond. Directe aanleiding is het besluit van de overheid om in Natura 2000-gebied Noordzeekustzone het leefgebied van de grijze zeehonden niet te verbeteren. Volgens ons zou de overheid juist moeten kiezen voor een zogenaamde verbeterdoelstelling in plaats van de gekozen behoudsdoelstelling. Waarom?
Na een langdurige afwezigheid (in de middeleeuwen werden de grijze zeehonden in het waddengebied uitgeroeid) neemt sinds 1980 het aantal grijze zeehonden weer toe. Op dit moment leven er in het Nederlands deel van de Noordzee en Waddenzee zo’n 2300 grijze zeehonden. Dit lijken er misschien veel, maar het is de vraag of deze populatie in Nederland wel levensvatbaar is.
Er lijken bijvoorbeeld heel wat grijze zeehonden naar Nederland te komen vanuit Schotland. Het is niet bekend hoe groot hun aandeel is en of de Nederlandse kolonie zich wel kan handhaven zonder deze ‘Schotse’ grijze zeehonden. Verder zijn permanent droge plekken als stranden en duinen vanwege menselijke verstoring nu minder geschikt als ligplaats . Grijze zeehonden wijken daardoor uit naar zandplaten die bij slecht weer kunnen overstromen. De meeste pups worden op deze platen geboren. De eerste weken na hun geboorte kunnen zij nog niet zwemmen. Tijdens een overstroming, spoelen ze van de plaat en vele verdrinken daarbij. Om hoeveel pups het gaat en wat de invloed is op de populatie, is nog onduidelijk.
Meer onderzoek is dan ook nodig om een goed beeld te krijgen van de leefomstandigheden van de grijze zeehond. Stichting De Noordzee vindt daarom dat in elk geval de mogelijkheid open moet worden gehouden om de leefomgeving van de grijze zeehond te verbeteren. Als namelijk uit wetenschappelijk onderzoek blijkt dat er te veel pups van grijze zeehonden overlijden doordat zij van de platen afspoelen, dan moeten we de mogelijkheid hebben om bepaalde stukken strand op de Waddeneilanden of op de Noordzeekust in te richten als ligplaats voor de grijze zeehonden in de broedperiode van oktober tot februari.