Groen licht voor betere bescherming voor jonge zeebaars - Stichting De Noordzee

Zeebaars_Imre SchepVandaag stemden de Europese lidstaten in met verhoging van de minimummaat voor zeebaars naar 42cm. Dit is het vierde en laatste onderdeel van het Europese noodmaatregelenpakket voor zeebaars. Met deze maatregelen tracht de Europese Commissie de ernstige overbevissing van het noordelijke zeebaarsbestand aan te pakken. Stichting De Noordzee juicht deze maatregel toe en roept zeebaarsliefhebbers op om hun duimstok mee te nemen naar de visboer.

Het noordelijke zeebaars bestand wordt al meer dan twee decennia te hard bevist. Overbevissing in combinatie met enkele opeenvolgende jaren van slechte aanwas van jonge vis heeft in de afgelopen vijf jaar geleid tot een snelle achteruitgang van het bestand. Het bestand koerst af op het niveau waarin de populatie in haar voorplanting wordt bedreigd. Visserijbiologen van het ICES instituut adviseerden in 2014 op basis van dit beeld een vangstplafond van 1155 ton voor 2015[1]. Dit betekende een vangstreductie van 80% ten opzichte van 2014.

Om gehoor te geven aan het ICES advies en de impasse in het Europees zeebaarsbeheer te doorbreken heeft de Europese Commissie in 2015 een viertal noodmaatregelen geïntroduceerd. Hiermee moet de visserijsterfte over de hele breedte van de beroeps- en sportvisserij gereduceerd worden. De verhoging van de wettelijke minimummaat voor zeebaars van 36cm naar 42cm, waarmee de lidstaten vandaag instemden, is het laatste onderdeel van dit maatregelenpakket. De zeebaars is een traag groeiende vissoort en wordt pas op late leeftijd geslachtsrijp[2]. Door de minimummaat te verhogen krijgen jonge jaarklassen langer bescherming en zal er meer jonge vis kunnen doorgroeien en deelnemen aan de paai.

Om het paaibestand gedurende de wintermaanden te beschermen voerde de Commissie in januari dit jaar een tijdelijk vangstverbod in[3]. Dit verbod was van toepassing op de spanvisserij die op volwassen zeebaars vist wanneer deze in de wintermaanden samenkomt om te paaien. In maart werd een baglimit ingevoerd voor sportvissers[4]. Deze maatregel beperkt sportvissers tot 3 zeebaarzen per dag. In juni kregen ook de beroepsvissers te maken met aanvoerbeperkingen[5]. Zo mogen handlijnvissers per 23 juni maandelijks niet meer dan 1300 kilo aanvoeren. Voor bodemsleepnetten, waaronder boomkor en flyshoot, geldt een maandelijkse aanvoerbeperking van 1500 kilo.

Stichting De Noordzee is blij met de interventie van de Commissie maar benadrukt dat we er nog niet zijn. Het gezamenlijke effect dat uitgaat van het viertal noodingrepen is niet bekend. De nieuwste bestandsopname van ICES, die gisteren verscheen[6], laat bovendien een verslechterd beeld zien van het zeebaarsbestand. Visserijbiologen adviseren voor 2016 een vangstplafond van 541 ton. Om het gevaar van bestandsinstorting af te wenden, het bestand op het pad van herstel te brengen, en de toekomst van de zeebaarsvisserij veilig te stellen moeten de Commissie en de lidstaten nu doorpakken en serieus werk gaan maken van een integraal langetermijnbeheerplan voor zeebaars.

 

[1] http://www.ices.dk/sites/pub/Publication%20Reports/Advice/2014/2014/bss-47.pdf

[2] Vrouwtjes groeien het traagst en worden pas tussen hun 5e en 8e levensjaar volwassen. Ze zijn dan 40-45cm. (Quirijns, F., T. van der Hammen, H van Overzee. 2013. Kennisdocument zeebaars. IMARES Rapportnummer C080/13)

[3] Uitvoeringsverordening (EU) 2015/111 van de Commissie

[4] Verordening (EU) 2015/523 van de Raad

[5] Verordening (EU) 2015/960 van de Raad

[6] http://www.ices.dk/sites/pub/Publication%20Reports/Advice/2015/2015/Bss-47.pdf