Grote brokken paraffine op het strand bij Egmond aan Zee - Stichting De Noordzee

Afgelopen weekend kreeg Stichting De Noordzee een melding van de Vogelwacht over brokken paraffine, sommige zo groot als koeienvlaaien, op het strand bij Egmond aan Zee. Waarschijnlijk gaat het om een lozing van een schip.

Paraffine, een bestanddeel van ruwe olie, wordt door schepen vervoerd als bulkproduct. Voordat een schip een nieuwe lading krijgt, moeten de tanks worden schoongemaakt. De paraffineresten mogen buiten de 12 mijlszone legaal overboord worden gezet.
Daarnaast zet paraffine zich in olietankers en op boorplatforms af op de wanden van tanks en in de pompslangen. Bij het schoonmaken van de tanks en pompslangen verdwijnt paraffine in zee.
Buiten de 12-mijlszone zijn geen regels voor het lozen van paraffine omdat het geen giftige stof is. Dit betekent echter niet dat het onschadelijk is; vissen, zeezoogdieren en zeevogels zien het aan voor voedsel en kunnen hieraan overlijden. Als het vettige spul op het verendek van een vogel komt is dit meestal ook fataal.
Bovendien is het hinderlijk voor strandbezoekers en is opruimen erg kostbaar.
Stichting De Noordzee zet zich in voor een internationaal verbod op lozingen van stoffen zoals paraffine.