Gruwelijke verminking bruinvissen op de Noordzee - Stichting De Noordzee

Er worden mysterieuze, maar gruwelijke vondsten op onze stranden gedaan de laatste week: totaal verminkte en in stukken gesneden bruinvissen, aangespoeld uit zee. Aan de verwondingen is te zien dat er messen gebruikt zijn. Stichting De Noordzee vindt deze ontwikkeling schokkend en wil dat de daders gepakt worden. De bruinvis is een beschermde diersoort, het kan niet zo zijn dat deze dieren op zee zo toegetakeld worden.
Wat er precies met deze bruinvissen op zee is gebeurd, is onduidelijk. Wel is zeker dat deze toetakelingen door mensenhanden zijn aangebracht. Bruinvissen worden herhaaldelijk bijgevangen in visnetten, zo blijkt uit een rapport van onderzoekers van Imares en het Nioz, van najaar 2006. Na de publicatie van dat onderzoek is met vissers afgesproken dat zij bijgevangen bruinvissen afgeven voor monitoring en onderzoek. Zo wordt duidelijk welk vistuig verantwoordelijk zou kunnen zijn en kunnen maatregelen getroffen worden om bijvangsten van bruinvissen te verminderen.
De kans is groot dat deze verminkingen door slechts enkele vissers zijn aangebracht. “Dit zijn buitengewone praktijken op de Noordzee,” aldus Floris Groenendijk, directeur Stichting De Noordzee. “Dit moet niet de gehele visserij aangerekend worden, want dit zijn enkele uitzonderlijke gevallen. Stichting De Noordzee wil overleg met de visserijsector hierover. Met een paar daders moeten we niet de hele sector zwart maken. Maar de daders moeten wél gevonden worden, want dit kán gewoon niet. Wie doet dit en waarom?”
De website www.zeezoogdieren.org laat twee gevallen van dergelijke aangespoelde bruinvissen zien, in repen gesneden (zie bijlage) of totaal gevild. Deze dieren worden op zee toegetakeld en spoelen vervolgens op het strand aan. De aangespoelde dieren zijn door onderzoekers van Imares en het Nioz verzameld en worden onderzocht.
Foto: Aangespoelde bruinvis op het strand, toegetakeld en in repen gesneden. Fotograaf: Jaap van der Hiele