'Haaien en roggen terug in de Noordzee' - Stichting De Noordzee

In de Noordzee zwemmen wel 220 verschillende soorten vissen, waaronder 9 soorten haaien en 9 soorten roggen. Maar met sommige van die populaties haaien en roggen gaat het niet goed. We doen daarom samen met 4 andere organisaties een gezamenlijk onderzoeksproject naar het kweken en uitzetten van haaien en roggen om te kijken of we de populaties in de Noordzee kunnen versterken. 

De uitgezette stekelroggen zijn onderdeel van een proefuitzet: de soort is in de Noordzee niet ernstig bedreigd. In een later stadium zal worden gekeken of het kweken en uitzetten van sterker bedreigde soorten haalbaar is.  De tot nu toe uitgezette stekelroggen krijgen een tag mee om ze te volgen. Zo kunnen we beter in kaart brengen waar ze verblijven en naartoe trekken en ook welke eventuele obstakels ze tegenkomen. Met die informatie kunnen we ze beter beschermen. Dit project doen we samen met Blue LinkedDutch Shark SocietySportvisserij Nederland, en WNF.


 

 

In het project Haaien en roggen terug in de Noordzee werken we aan de volgende 3 punten:

1.Meer bescherming voor haaien en roggen in de Noordzee

2.Verduurzaming van de visserij, waardoor er minder haaien en roggen als bijvangst zijn, onder meer door vangstherkenning in samenwerking met visserijorganisaties

3.Herstellen van populaties haaien en roggen in de Noordzee; onder andere door het kweken van sterk bedreigde elasmobranchen met innovatieve projecten. De eerste stekelroggen, Raja clavata, de ‘pilotsoort’ van het project, zijn inmiddels in de Noordzee uitgezet.