Stichting de Noordzee

Stekelroggen voor het eerst uitgezet in de zee

16 oktober 2017

Negen van de achttien haaien- en roggensoorten zijn vrijwel uit onze Noordzee verdwenen. Om de natuur in de Noordzee weer gezond te krijgen, is ingrijpen helaas noodzakelijk. Het ecosysteem is pas compleet en gezond als ook de grote populaties haaien en roggen terug zijn in onze Noordzee. 


 

Het Jeugdjournaal was bij het uitzetten van de eerste vijf stekelroggen in de Oosterschelde

Stichting De Noordzee werkt sinds 2015 samen met het Wereld Natuur Fonds, Blue Linked, Sportvisserij Nederland en de Dutch Shark Society aan het project “Haaien en Roggen terug in de Noordzee”. Dit project heeft als doel om aantallen en diversiteit van haaien en roggen in de Noordzee te vergroten. Dit doen we op drie manieren: (1) het veiligstellen van huidige haaien- en roggenpopulaties door het beperken van de (bij)vangsten, (2) Het opkweken en uitzetten van jonge exemplaren van haaien en roggen en (3) het bijdragen aan het creëren van veilige leefgebieden voor haaien en roggen waarin (bij)vangsten zoveel mogelijk worden voorkomen en waarin gevangen dieren levend worden teruggezet. 

 

Inmiddels zijn er bijna 300 stekelroggen en enkele hondshaaitjes geboren in het kweekcentrum in Utrecht. Een aantal dieren is inmiddels van een merkje voorzien, en wordt naar de oesterputten (een bassin met water uit de Noordzee) gebracht om aan de zee te wennen. De eerste vijf stekelroggen zijn inmiddels in de Oosterschelde vrijgelaten! Stekelroggen en hondshaaien zijn relatief makkelijk te kweken, daarom zijn we met deze soorten gestart. Nu dit geslaagd is kunnen we verder met de meer zeldzame soorten.

Houd onze website en Facebook in de gaten voor het laatste nieuws over deze haaien en roggen!

Beeld: Peter Verhoog / WWF

 

PeterVerhoog_Rogje.PNG