Haaien vragen om hulp - 30.560 handtekeningen voor de bescherming van haaien - Stichting De Noordzee

Vandaag heeft Directeur Generaal LNV Hans Hoogeveen namens minister Verburg in Diergaarde Blijdorp een petitie in ontvangst genomen, die oproept tot de bescherming van haaien. Meer dan 30.560 bezorgde Nederlanders ondertekenden de petitie van de Shark Alliance. De minister wordt opgeroepen om vangsten van haaien en roggen te verminderen en zich in EU verband sterk te maken voor de bescherming van deze kwetsbare dieren.
De meeste populaties van haaien en roggen in Europa zijn overbevist, sommige zelfs heel ernstig. Visserij op haaien is in Europa niet gereguleerd of via zeer ruime vangstquota die geen gehoor geven aan wetenschappelijk advies. Het EU verbod op ontvinnen (het op zee afsnijden van de vinnen waarna het karkas overboord wordt gegooid) is zelfs een van de zwakste ter wereld.
In een poging iets aan deze misstanden te doen, heeft de Europese commissie in februari een Europees Actieplan voor Haaien gepresenteerd. Hierin worden maatregelen voorgesteld om vangsten te reguleren, leefgebieden te beschermen, meer kennis te verzamelen over haaien en roggen en het verbod op ontvinnen aan te scherpen. Het succes van dit plan hangt grotendeels af van de reacties van de lidstaten.
“Europa speelt een belangrijke rol in wereldwijde vangsten, handel en consumptie van haaien” zegt Irene Kingma, wetenschapscoördinator bij Stichting Coral Reef Care en woordvoerder van de Shark Alliance. “Het gebrek aan goede nationale, Europese en internationale afspraken over beperking van vangsten en bescherming van bedreigde soorten heeft ervoor gezorgd dat een aantal soorten op het punt staan uit te sterven.”

30.560 handtekeningen

Meer dan 30.560 Nederlanders hebben hun steun voor een betere bescherming van haaien gegeven. De Shark Alliance hoopt dat deze blijk van publieke steun helpt om minister Verburg ervan te overtuigen dat er snel actie nodig is om haaien en roggen voor uitsterven te behoeden.
De handtekeningen zijn gedurende het hele jaar verzameld in Diergaarde Blijdorp, via het internet en bij allerlei evenementen tijdens Europese Haaienweek (oktober 2008). “Mensen worden er steeds meer van bewust dat haaien een onmisbare rol in onze oceanen vervullen maar dat ze ernstig overbevist worden” aldus Michaël Laterveer, curator vissen van Oceanium Diergaarde Blijdorp. “De geweldige reacties op deze petitie laten voor eens en altijd zien dat Nederlanders zich zorgen maken om haaien en dat ze willen dat ze beschermd worden.”

Haaien Actie Plan

Om minister Verburg een handje te helpen, hebben Nederlandse natuurorganisaties bovendien een Haaien Actieplan voor Nederland geschreven. Hierin zetten zij uiteen wat de rol van Nederland is in de vangst van haaien en roggen en welke beleidsmaatregelen nodig zijn om ze beter te beschermen.
“Hoewel Nederland geen gerichte visserij op haaien en roggen heeft, komen ze wel vaak als bijvangst in andere visserijen terecht,” aldus Paddy Walker van de Waddenvereniging en een van de auteurs van het Actieplan. “Het plan is vooral een positieve impuls voor het ministerie om samen met andere landen haaien en roggen actief te gaan beschermen. Wij zijn ervan overtuigd dat Nederland daar een leidende rol in kan spelen.”
Over de Shark Alliance
De petitie werd aangeboden door de Shark Alliance, een internationale alliantie van meer dan 60 wetenschappelijke en natuurbeschermingsorganisaties, met als doel het visserijbeleid voor haaien in de EU (en zijn lidstaten) te verbeteren. Nederlandse leden van de Shark Alliance zijn Stichting Coral Reef Care, Stichting De Noordzee, Seas at Risk (penvoerder Waddenvereniging) en Stichting Protect the Sharks.
Coral Reef Care is in Nederland de initiator van de petitie. Sinds 2004 heeft deze organisatie al vele duizenden handtekeningen opgehaald voor de bescherming van haaien. Het Nederlands Actieplan voor Haaien is geschreven door het Wereld Natuur Fonds, Stichting de Noordzee en de Waddenvereniging.