Helder draaiboek voor wind op zee, met respect voor de natuur! - Stichting De Noordzee

Twee weken geleden al weer, vlak voor het reces, is de Tweede Kamer in discussie gegaan met Minister van der Hoeven (EZ) en staatssecretaris Huizinga (V&W) over de realisatie van windparken op zee. De dames zijn respectievelijk verantwoordelijk voor de subsidie voor windenergie (MEP-gelden) en de vergunningen.
Die week daarvoor was er al een Ronde Tafel gesprek geweest waarin de kamerleden zich uitgebreid hadden laten informeren over wat er allemaal niet goed gaat. Dat was het moment voor Stichting De Noordzee om samen met het Wereld Natuur Fonds en Stichting Natuur en Milieu de Kansenkaart Frisse Zeewind te lanceren. Onze boodschap: ontwikkel wind op zee ambitieus, maar wel zorgvuldig met respect voor de natuur.
Het AO was wat mat na de Ronde Tafel van die week er voor. Er werd gevraagd om méér ambitie, méér vermogen, méér coördinatie, snellere procedures en ‘socialisatie van het elektriciteitsnetwerk op zee’, maar de kamerleden namen genoegen met de antwoorden. De dames hadden zich dan ook slim voorbereid; door de dag vòòr het AO het “Draaiboek committering van 450 MW windenergie op de Noordzee ” op te sturen aan de kamerleden werd hen de wind uit de zeilen genomen.
En ja, om eerlijk te zijn, dat draaiboek is zo slecht nog niet! V&W heeft voor de korte termijn zijn huiswerk goed gedaan. Er is een generieke Passende Beoordeling gemaakt die alle gevolgen van windmolenparken op het leven in zee inventariseert. Dit vormt de leidraad voor initiatiefnemers van windparken voor hun Milieu Effect Rapportages en vergunningaanvragen.
Maar ook voor de lange termijn staan de piketpaaltjes. In het ‘nieuwe beleid’ worden voorkeursgebieden – windwinningsgebieden – aangewezen. Deze komen in het Nationaal Waterplan, dat in december 2009 af moet zijn. Periodiek zal vervolgens ‘getendered’ worden om de meest kansrijke plannen te selecteren en zo in 2020 6000 Mw te hebben staan op de Noordzee.
Er wordt gestuurd op zo veel mogelijk wind op zee tegen zo laag mogelijke kosten en er wordt serieus rekening gehouden met de gevolgen voor de natuur. Da’s mooi!! Immers we hebben windenergie op zee hard nodig voor het tegen gaan van klimaatverandering.