Het Jaar van de Noordzee (2018) - Stichting De Noordzee

Samen met vele fantastische vrijwilligers, donateurs en anderen maakte Stichting De Noordzee de Nederlandse stranden en zee weer een stukje schoner, gezonder en mooier. Speciaal voor iedereen die van de Noordzee houdt: het jaar 2018 in vogelvlucht.


 

 


 

Schone zee en schone stranden

Tijdens de zesde Boskalis Beach Cleanup Tour maakten we binnen vijftien dagen de hele Nederlandse Noordzeekust schoon. Maar liefst 2764 hardwerkende vrijwilligers haalden 11.163 kilo afval van de stranden. Tijdens de ‘Filteretappe’ tussen Hoek van Holland en Monster raapten we in één dag bijna vijftienduizend sigarettenpeuken op. Speciale aandacht was er voor de vele ballonresten op de stranden: we vonden er bijna vijfduizend. Ballonnen zijn feestelijk, maar in de natuur zijn ze een probleem. Vissen en andere zeedieren denken dat het voedsel is en vogels raken verstrikt in de sierlinten. Bovendien dragen ballonnen bij aan de plasticsoep in onze zeeën. Daarom ondernam Stichting De Noordzee in 2018 actie tegen ballonnenvervuiling. En met succes! Dit jaar verdubbelde het aantal gemeenten dat het oplaten van ballonnen verbiedt tijdens bijvoorbeeld Koningsdag of andere evenementen. Een prachtige stap kwam er in september, toen de Koninklijke bond van Oranjeverenigingen zich uitsprak tegen het oplaten van ballonnen.

Een ander speerpunt was de vervuiling door doppen en plastic flesjes. In ons tweede ‘Doppenrapport’ beschreven we hoe ernstig de vervuiling door plastic doppen inmiddels is, en wat eraan kan worden gedaan. Een doeltreffende aanpak is uitbreiding van het statiegeld. Samen met onder meer Greenpeace en de Plastic Soup Foundation vroegen we de regering om ook statiegeld te heffen op kleine plastic flesjes en blikjes


 

De kansen en risico’s van windparken

De komende jaren verrijzen er vele nieuwe windparken op de Noordzee. Dat is mooi, want de windmolens zorgen voor duurzame energie. Bovendien mag er in de parken niet over de bodem worden gevist, zodat het perfecte plekken zijn voor de natuur om op te bloeien. Aan de andere kant leveren windparken risico’s op voor kwetsbare zeedieren, vogels en vleermuizen. In 2018 deed Stichting De Noordzee er alles aan om de kansen van windparken te benutten, en de risico’s te verkleinen. In een uitgebreid rapport zetten we de kansen en risico’s op een rijtje. Belangrijkste conclusie: er is veel meer onderzoek nodig om echt te weten wat de effecten zijn van windparken op de natuur.

De kansen van windparken benutten we met het project De Rijke Noordzee. In november lieten we – samen met Natuur & Milieu, Van Oord en Eneco – in windpark Luchterduinen kooien met platte oesters en rifballen te water. We gaan onderzoeken of de oesters groeien en zich voortplanten, en of er nieuwe riffen ontstaan. Zo komen hopelijk de natuurlijke oesterriffen. die 150 jaar geleden grotendeels zijn verdwenen, weer terug in de Noordzee!


 

Duurzame visserij


Om de Noordzee echt gezond te maken, is het belangrijk dat de visserij duurzamer wordt. Om dat te stimuleren zetten we met de organisatie FarmHackNL het project VisHack op. In teams met mensen uit verschillende disciplines – vissers, wetenschappers en ICT’ers – werd gewerkt aan innovatieve manieren om de visserij te verduurzamen. Tijdens de eerste VisHack, in april, ging het over de vraag hoe we ongewenste bijvangsten van vissers kunnen terugbrengen. De winnaar was het team dat een oplossing had bedacht om vis die wél gewenst is, niet te laten ontsnappen. De prijs van 2500 euro is ingezet om dit idee in de praktijk te testen. 


 

Expeditie Noordzee 2018

Samen met Stichting Duik de Noordzee Schoon ondernamen we in juni de tiendaagse ‘Expeditie Noordzee’. Met 28 duikers brachten we onder andere acht scheepswrakken in kaart en legden we ruim 150 verschillende soorten vast. Oude scheepswrakken zijn kraamkamers en schuilplaatsen voor veel dieren. Daarnaast borgen we 750 kilo aan vistuig op. In verloren visnetten en haakjes kunnen vissen, kreeften en krabben verstrikt raken en sterven. Aan de expeditie namen naast de professionele duikers ook onder meer marien biologen, archeologen, fotografen en filmers deel.


 

Helpen jullie ons weer in het nieuwe jaar?

Al deze prachtige activiteiten en resultaten waren onmogelijk geweest zonder onze achterban. En ook in 2019 staan we weer voor belangrijke uitdagingen. Daarbij kunnen we de hulp van onze vrijwilligers, donateurs en anderen goed gebruiken!

Wil je ook in 2019 bijdragen aan een schone en gezonde Noordzee?

·         Schrijf je in op onze nieuwsbrief

·         Volg ons op FacebookTwitter en Instagram.

·         Doe een donatie via onze website

·         Deel dit jaaroverzicht met iedereen die van de Noordzee houdt!

 


 Foto’s: Udo van Dongen, Lize Kraan