Het unieke leven van de platte oester - Stichting De Noordzee

De meeste mensen kennen de platte oester waarschijnlijk als een heerlijke lekkernij, die vooral in Zeeland wordt gekweekt. Helaas komen deze oesters in de Nederlandse Noordzee nauwelijks meer voor. Daarom werken wij met het programma De Rijke Noordzee onder andere aan natuurversterking binnen windparken, door bijvoorbeeld oesterriffen te herstellen. En dat is maar goed ook: de platte oester is namelijk meer dan alleen een lekkernij, het heeft ook een unieke levenscyclus.

illustratie_pitvis
De levenscyclus van de platte oester. Illustratie door Niels Kerstes

Het verhaal van de platte oester

Het verhaal van de platte oester begint als een vrijzwemmende larve. Deze zwerft zes tot tien dagen in zee rond om zich verder te ontwikkelen en gaat op zoek naar een harde ondergrond om zich te nestelen, vaak op oudere soortgenoten. Hier groeit de platte oester verder, de eerste periode in ieder geval als mannetje.

Maar dan kan er wat wonderlijks gebeuren: tijdens de vijf tot tienjarige levensduur van de platte oester, kan die meerdere keren van geslacht veranderen! Van een mannetje tot een vrouwtje, en weer terug. Deze geslachtsverandering is afhankelijk van de condities waarin de platte oester leeft, bijvoorbeeld de temperatuur en hun voedsel.

Ook de voortplanting van de platte oester is bijzonder. Als deze een mannetje is, dan laat hij een wolk van spermacellen vrij. Andere, vrouwelijke platte oesters ademen deze spermacellen vervolgens weer in en worden bevrucht. De eicellen die zich in de schelp van de vrouwelijke oester bevinden, worden zo bevrucht en de larfjes verlaten na acht tot tien dagen broeden in de schelp het vrouwtje. Zo begint het verhaal weer opnieuw!

De levenscyclus in zes stappen

In de onderstaande weergave van de illustratie zie je de stappen in de levenscyclus van de platte oester. De ontwikkeling van de vrijzwemmende larve zie je in stap 1 tot en met 3. Vervolgens maakt de larve zich vast op een oudere soortgenoot (stap 4) om vervolgens als mannetje spermacellen vrij te laten (stap 5). Bij stap 6 is de platte oester een vrouwtje geworden die vervolgens weer een larve uitbroedt.

illustratie_pitvis
De levenscyclus in zes stappen. Illustratie door Niels Kerstes.

De andere Noordzeedieren

De illustratie laat ook meer bijzondere Noordzeedieren zien:

  1. Geweispons
  2. Zeedahlia
  3. Mul
  4. Noordzeekrab
  5. Zeeappel
  6. Egelslak
  7. Gewone mossel
  8. Wijde mantel
illustratie_pitvis
Illustratie door Niels Kerstes.

Dit verhaal wordt mogelijk gemaakt met steun van het Prins Bernhard Cultuurfonds. Illustratie door Niels Kerstes.