Historisch akkoord over de toekomst van de Europese visserij - Stichting De Noordzee

Garnalenvisserij 01 - WJ Strietman - St De Noordzee In de nacht van 29 op 30 mei 2013 hebben de raad van Europese visserijministers en het Europees Parlement na maandenvan onderhandelingen overeenstemming bereikt over de basisprincipes van de hervorming van het Gemeenschappelijk Visserijbeleid (GVB).

“Het akkoord is een belangrijke stap voorwaarts op weg naar een duurzame visserij, aldus Christien Absil van Stichting De Noordzee.

Veel details moeten nog geregeld worden, maar wat al duidelijk is:

1. Er is een doel voor biomassa (hoeveelheden vis) opgenomen, dat het streven naar een maximale duurzame oogst (MSY) ondersteunt. Dit doel gaat samen met een strikt tijdspad om visserijsterfte op het niveau van MSY te laten komen.

2. Er is commitment uitgesproken voor een verbod op het teruggooien van bijvangst (een zogenaamde discard ban), en voor het verhogen van de selectiviteit van de visserij. Hoewel er nog veel uitzonderingen worden gemaakt bij de discards, is dit een grote stap vooruit.

3. Visserijraad en parlement zijn tegen een verplicht systeem van overdraagbare visrechten.

4. Milieu en sociale criteria moeten meegewogen worden bij het verdelen van vangstrechten.

5. Controle op visserij wordt versterkt en traceerbaarheid van vangsten moet worden vergroot.

Het is voor de eerste keer dat het parlement mag meebeslissen in de herziening van het Gemeenschappelijk Visserijbeleid. Christien Absil: “Het bereikte akkoord laat zien dat de visserijraad en het parlement goed samen kunnen werken op weg naar een duurzame visserij. Hopelijk komen de raad en het parlement ook binnenkort tot overeenstemming over lange termijn beheerplannen. Hierover loopt al meer dan een jaar een discussie tussen de raad en het parlement over wie er wat mag beslissen.”

De hervorming van het Gemeenschappelijk Visserijbeleid is nog niet helemaal voltooid. Zodra de details van het akkoord bekend zijn, zal de aandacht verschuiven naar het financiële instrument: het Europees Fonds voor Maritieme zaken en Visserij. Dit is belangrijk onderdeel van de hervormingen waar nog overeenstemming over bereikt moet worden. Het visserijcomité van het Europarlement zal hierover op 10 juli stemmen. De Visserijraad zal waarschijnlijk haar visie in oktober bekend maken.