Historische overwinning voor Europese natuur - Stichting De Noordzee

Vandaag heeft de Europese Milieuraad de Natuurherstelwet (NHW) goedgekeurd, waarmee een belangrijke stap is gezet in de bescherming van natuur en klimaat in Europa. Dat is hard nodig, want het gaat niet goed met de Europese natuur en het klimaat. Deze uitkomst markeert dan ook een cruciale overwinning voor de toekomst van onze leefomgeving. De wet werd aangenomen met steun van een meerderheid van 20 lidstaten. Oostenrijk wijzigde op het laatste moment haar eerdere standpunt waardoor de wet toch kon worden veiliggesteld.

“De stemming van vandaag is een langverwachte overwinning voor de Europese natuur en voor de burgers die al zo lang oproepen tot actie om de achteruitgang van de staat van de natuur te stoppen. Met goedkeuring van de Natuurherstelwet zeggen de lidmaatschappen toe om de aangetaste natuurgebieden te gaan herstellen. We rekenen erop dat de lidstaten deze wetgeving effectief uit voeren, in nauwe samenwerking met alle betrokkenen. Natuurherstel komt ten goede aan het klimaat, de biodiversiteit en de mens.”

Jelle de Jong, algemeen directeur WWF-NL, namens de gezamenlijke groene organisaties

Turbulent traject

De Natuurherstelwet heeft een turbulent traject doorlopen. De wet dreigde te stranden in het Europees Parlement en kwam opnieuw in gevaar door een onverwachte koerswijziging van Nederland en Hongarije afgelopen maart. Vandaag werd echter de benodigde meerderheid hersteld.

“Dit is geweldig nieuws voor de Noordzee! Stichting De Noordzee heeft zich, samen met vele groene organisaties, jarenlang ingezet voor dit resultaat. We zijn dan ook ontzettend trots op en dankbaar voor de uitslag, ondanks de Nederlandse tegenstem. Wij kijken nu uit naar een stevig nationaal uitvoeringsplan voor de Noordzee. Dat gaan we op de voet volgen.”

Ewout van Galen, directeur Stichting De Noordzee

Massale publieke steun

Deze overwinning werd mogelijk gemaakt door massale publieke steun. In de afgelopen jaren zijn meer dan een miljoen handtekeningen en berichten van burgers verzameld, en hebben meer dan 6000 wetenschappers, 100 bedrijven, jongerenorganisaties en maatschappelijke organisaties zich uitgesproken voor de wet en de integriteit van de Europese Green Deal verdedigd. We danken iedereen die heeft bijgedragen aan dit resultaat.

Natuurpositieve toekomst

De Europese Natuurherstelwet is een essentieel onderdeel van de Green Deal en moet bijdragen aan natuurherstel, klimaatadaptatie en een gezonde leefomgeving. Nu ligt de verantwoordelijkheid bij de lidstaten om deze wet effectief te implementeren en samen te werken aan het herstel van onze waardevolle ecosystemen.

Dit bericht is verstuurd namens de volgende gezamenlijke Nederlandse natuur- en milieuorganisaties: Greenpeace NL, IUCN NL, LandschappenNL, Natuur & Milieu, Natuur en Milieufederaties, Natuurmonumenten, SoortenNL, Stichting De Noordzee, Vogelbescherming Nederland, Waddenvereniging en Wereld Natuur Fonds.

euo–oceana-carlos-minguell-20170819_farne-islands_6801_36570984061_o

Het belang van biodiversiteit in de Noordzee

De Noordzee is het grootste natuurgebied van Nederland. Met 57.480 vierkante kilometer is de Nederlandse Noordzee anderhal f keer zo groot als ons…