Hoera! Statiegeld op blik vanaf 1 april - Stichting De Noordzee

Bij Schone Rivieren, een initiatief van Stichting De Noordzee en IVN Natuureducatie, zijn we erg blij met deze nieuwe maatregel: Minder zwerfafval, minder dierenleed, minder opruimkosten voor lokale overheden en betere recycling van waardevolle materialen! Stichting De Noordzee heeft zich jaren ingezet voor deze maatregel.

Voormalig staatssecretaris Stientje van Veldhoven maakte op 3 februari 2021 al het besluit: blikjes zouden 15 cent statiegeld krijgen, vanaf 31 december 2022. Door vertragingen in het bedrijfsleven over het innamesysteem voor blikjes, werd deze maatregel uitgesteld tot vandaag, 1 april 2023. Met de maatregel hoopt het kabinet het aandeel van blik in zwerfafval drastisch te verminderen; in 2024 moet 90 procent van alle blikjes al bij de inleverautomaten belanden.

Schone Rivieren onderzoekers vinden al jaren veel blikjes in natuur

9

Met het besluit is een belangrijke stap gezet in de aanpak van zwerfafval bij de bron. Bij Schone Rivieren, zijn we heel blij dat de statiegeldregeling voor blikjes eindelijk ingaat. Jaarlijks komen er in Nederland ruim 2,5 miljard blikjes op de markt en veel daarvan belanden in de natuur. In het Schone Rivieren onderzoek staan blikjes al sinds het begin hoog in de lijst van meest gevonden zwerfafval langs de rivieren. In de meest recente meting (najaar 2022) werden er gemiddeld 3 blikjes gevonden per 100 meter rivieroever. Als je bedenkt hoeveel honderden kilometers rivieroever ons land telt dan kom je op een schrikbarend hoog aantal blikjes uit.

Blikjes, die onder andere voor koeien, waarvan er vele langs de oevers grazen, levensgevaarlijk zijn. Zij eten stukjes blik op. Uit eerder onderzoek is gebleken dat hierdoor jaarlijks zo’n 4000 koeien overlijden. Om die reden hebben boeren al jaren geleden om maatregelen gevraagd.

Ook Schone Rivieren riep de overheid al vaker op tot maatregelen, waaronder het versneld invoeren van statiegeld op blik. Met de invoering van deze maatregel is een belangrijke stap gezet in de aanpak van zwerfafval bij de bron. Het doel van Oplossen binnen het project Schone Rivieren is dat de hoeveelheid (plastic) afval in rivieren meetbaar afneemt.

Statiegeld op blik, wat moet jij weten?

Je betaalt vanaf vandaag €0,15 euro statiegeld per gebruikt blikje. De blikjes worden op dezelfde plekken ingenomen als de plastic statiegeldflesjes. Dat zijn bijvoorbeeld supermarkten, tankstations, NS stations maar ook bioscopen, sportverenigingen en scholen.

Je herkent een statiegeldblik aan het statiegeldlogo. Dit geldt voor alle metalen drankverpakkingen met een inhoud van 3 liter of minder. De statiegeldverplichting betreft blikjes voor zowel alcoholhoudende dranken (zoals bier, wijn en mixdrankjes) als niet-alcoholhoudende dranken (zoals frisdrank, water, melk en sap)

Nu minder zwerfblikjes langs de rivieren?

Bij Schone Rivieren gaan we er vanuit dat door de maatregel de hoeveelheid blikjes op de rivieroevers zal verminderen. Volgens onderzoek van CE Delft uit 2017 leidt de invoering van statiegeld tot een vermindering van zwerfafval van 70 tot 90%. Het Schone Rivieren onderzoek vanaf het najaar van 2023 moet uitwijzen of we een verschil gaan zien in de aantallen gevonden blikjes langs de rivieroevers.