Hoeveel afval komt vanuit rivieren in zee? - Stichting De Noordzee

Afval in zee is een groot probleem. Vaak wordt in officiële documenten aangenomen dat 80% van het afval in zee van rivieren afkomstig is. Daarom is het raar dat er nog weinig aandacht is voor plastic afval in rivieren. Omdat er nog zo weinig landelijk over bekend is, is het lastig om een schatting te geven voor de hoeveelheid afval in rivieren. Afgelopen drie maanden heb ik stage gelopen bij Stichting De Noordzee. Hier heb ik onderzoek gedaan naar plastic afval dat via rivieren naar zee gaat.
Regionaal zijn er wel initiatieven om zwerfvuil langs rivieren aan te pakken. Zelf ben ik gaan kijken in Limburg langs de Maas en in Nijmegen langs de Waal. Hier liggen de uiterwaarden elk jaar vol met plastic afval uit de rivier. De hoeveelheid afval in de uiterwaarden is een afspiegeling van wat er in de rivier ligt en wat dus uiteindelijk in zee terecht komt.
Om te kijken hoeveel en wat voor afval langs rivieren te vinden is, is gebruik gemaakt van dezelfde methode waarmee stranden gemonitord worden: de OSPAR methode. Langs rivieren is vooral zwerfvuil te vinden: dit is afval van toeristen en huishoudelijk afval. Zo kom je daar veel doppen tegen, maar ook schoenen, shampooflessen en verfblikken zijn langs de rivier te vinden.
Rivieren zijn een belangrijke bron voor afval in zee. Als kan worden voorkomen dat dit afval de zee bereikt, is dit een goede stap op weg naar een schonere zee en schonere stranden.
Door: José van Paassen