'Hollandse' bultrug duikt op in Ierse kustwateren - Stichting De Noordzee

UTRECHT – De bultrug die in mei 2007 in het Mardiep rondzwom, is eind vorige maand meer dan 1000 kilometer hiervandaan levend opgedoken voor de kust van Ierland. Stichting De Noordzee en de Irish Whale and Dolphin Group hebben dinsdag vastgesteld dat het daadwerkelijk om dezelfde walvis gaat. Het is het eerste bewijs dat bultruggen migreren binnen Europese wateren en de eerste keer dat een bultrug in zowel de Noordzee als de Ierse Zee gezien is.
De ongeveer tien meter lange walvis werd van 10 tot en met 13 mei 2007 bekeken door honderden mensen op de zeedijk van Den Helder, maar verdween daarna spoorloos. Op 28 september dook voor de kust van Cork een bultrug op die nog niet eerder in Ierland gezien was. De foto’s werden door de Irish Whale and Dolphin Group op hun website gepubliceerd en opgemerkt door Stichting De Noordzee. Met behulp van het College of the Atlantic werd vastgesteld dat het om hetzelfde exemplaar gaat. Deze Amerikaanse organisatie beheert het overzicht van alle bultruggen in het Noord-Atlantische gebied.
Volgens Stichting De Noordzee en de Irish Whale and Dolphin Group (IWDG) is het uniek dat het dezelfde bultrug is. Padraig Whooley van de IWDG: “We zijn in 1999 begonnen aan het verzamelen van waarnemingen van bultruggen en het bewijs dat bultruggen migreren binnen Europese wateren is tot nu toe onze grootste doorbraak.” Het is volgens Wouter Jan Strietman van Stichting De Noordzee nog een raadsel hoe het dier Ierland bereikt heeft: “Het dier kan zowel via de noordelijke route om Groot Brittannië heen gezwommen zijn, als via de zuidelijke route, door het kanaal. De zuidelijke variant is op de allersnelste manier al minstens 1000 kilometer lang, de noordelijke variant minimaal 1200 kilometer. Een hele tocht dus.”
Stichting De Noordzee is blij nu te kunnen vaststellen dat de bultrug de reis door de ondiepe Noordzee heeft overleefd. Uit het vorig jaar op initiatief van Stichting De Noordzee verschenen boek ‘Walvissen en dolfijnen in de Noordzee’ blijkt dat bultruggen in de Noordzee zeldzaam zijn. Tot nu toe zijn er vijf bultruggen gesignaleerd, waarvan drie uiteindelijk strandde. Volgens Kees Camphuysen, tevens auteur van het boek, is er aan de bultrug in het Marsdiep bijzondere aandacht besteed om kenmerken te vinden die een latere melding (herkenning) mogelijk zouden maken. Dat dit nu inderdaad gelukt is, is uniek. Tevens is dit een bewijs dat walvissen die dicht onder de kust in Nederland opduiken niet altijd ziek of in de problemen hoeven te zijn.
De grensoverschrijdende reis van de bultrug staat niet op zichzelf. Ook voor veel andere zeedieren bestaan er geen landsgrenzen en is het belang van schone en gezonde zeeën in heel Europa groot. Momenteel zijn het Europese parlement en de Europese milieuministers in onderhandeling om tot een Kaderrichtlijn Mariene Strategie (KRM) te komen. Stichting De Noordzee roept de Nederlandse overheid op om in de KRM te pleiten voor een resultaatsplicht met bindende afspraken om in 2017 een goede milieutoestand in alle Europese zeeën te behalen. Daarmee kunnen de leefgebieden voor Europese zeedieren zoals de bultrug ook in de toekomst veilig gesteld worden.