Hoorzitting in tweede kamer over 250 meter nettenvrije zone - Stichting De Noordzee

Woensdag 28 januari zat Stichting De Noordzee als expert bij de hoorzitting over een 250 meter nettenvrije zone langs de Noordzee kust. De Nederlandse sportvissers willen graag zo’n zone, omdat er steeds vaker conflictsituaties zijn tussen hengelaars en vissers met staande netten. Stichting De Noordzee ondersteunt dit pleidooi, omdat deze zone ook belangrijk is voor een aantal beschermde vissoorten, met name die de rivieren intrekken zoals zalm, fint en zeeforel. Maar, de druk op de kustzone wordt steeds groter, dus de visserij moet in de hele kustzone beter gereguleerd worden. Daar hoort dan bij dat sportvissers ook niet meer onbeperkt mogen vissen (wat nu nog wel mag).
Er zijn ook kleinschalige (duurzame) beroepsvissers die voor hun visserij van de 250 meter zone afhankelijk zijn. We hebben daarom voorgesteld om voor deze vissers een ontheffing te verlenen.