IJslandse as goed voor Noordzeenatuur? - Stichting De Noordzee

De vulkaanuitbarsting op IJsland, die reizigers in West-Europa momenteel verhindert om per vliegtuig te reizen, heeft een natuurlijke en positieve invloed op de natuur. Dat stelt de stichting Anemoon, een organisatie voor vrijwilligers die onderzoek doen in het mariene milieu.
De vulkanische as zal langzaam neerdalen en in de oppervlakte wateren, en dus ook de Noordzee, terechtkomen. Mineralen en vooral ook sporenelementen die daar in voorkomen zullen in het water oplossen en gebruikt gaan worden als voedingsstoffen en essentiële bouwstenen voor zowel het plankton als de hogere organismen. Voor de natuur en de mens zijn sporenelementen en de beschikbaarheid daarvan van levensbelang.
Sporenelementen zoals ijzer, koper, cobalt, mangaan, selenium, en vele andere elementen zitten in de aardbodem opgeslagen. Wind, zon en regen veroorzaken erosie waardoor deze elementen ontsloten worden en beschikbaar komen voor de natuur. De rivieren zijn bij uitstek de continue leveranciers van sporenelementen die, hoewel ze in zeer lage concentraties voorkomen, van levensbelang zijn voor alle levende organismen. Ook zandstormen die het zand van woestijnen over grote gebieden van de oceanen kunnen verspreiden leveren een bijdrage aan dit mineralisatieproces.
Hoewel vulkaanuitbarstingen dit zeer infrequent doen, leveren de enorme hoeveelheden uitgestootte vulkanische as ook een substantiële bijdrage aan de beschikbaarheid van de sporenelementen. Via de diverse voedselketens komen ze uiteindelijk ook in de mens terecht.