IMO faalt in aanpak luchtemissies van schepen - Stichting De Noordzee

De aanpak van broeikasemissies van schepen is hier bij de Internationale Maritieme Organisatie in Londen vrijwel vastgelopen. Een aantal landen blijft dit dossier frustreren, en het ziet er niet naar uit dat dit op korte termijn zal veranderen. Maandag hield Oxfam buiten de IMO een pleidooi voor een heffing op scheepsbrandstoffen. Voor dit idee hebben wij een aantal jaren gelden ook al gepleit, maar net als alle andere constructieve voorstellen, werd dit direct afgeschoten.
Nog een heet hangijzer wordt hier besproken: het zwavelgehalte van brandstof voor schepen. Het Europarlement is een actie gestart tegen verlaging van het zwavelgehalte. Ik ben erg verbaasd over deze actie, want een paar jaar geleden was vooral een groep EU landen, waaronder Nederland, groot voorstander van schonere brandstof. Er is toen ook zeer uitgebreid onderzocht wat de gevolgen waren voor de scheepvaartsector, de brandstofsector en het milieu. De uitkomst was overduidelijk en er was dit unanieme steun voor de verlaging van het zwavelgehalte.