IMO: Nog geen nieuw verdrag over afvallozingen op zee - Stichting De Noordzee

De 169 landen die deelnamen aan de Internationale Maritieme Organisatie (IMO) vergadering van de Verenigde Naties zijn deze week nog niet tot een verdrag gekomen dat de lozing van afval op zee aan banden moet leggen. De oproep van Stichting De Noordzee tot een radicale wijziging van het verdrag – een totaalverbod op afvallozingen – kreeg weinig bijval.
Deze week (22-26 maart 2010) kwam in Londen de milieucommissie van de Verenigde Naties, de Internationale Maritieme Organisatie (IMO), bijeen. Op de agenda stond het verdrag over het lozen van afval op zee door de scheepvaartsector. Dumpen op zee gebeurt nog steeds veelvuldig in de zeescheepvaart. Het gaat om afval als ladingsresten, huishoudelijk afval en echt scheepsafval zoals olieresten.
Stichting De Noordzee pleitte tijdens de VN vergadering voor een totaalverbod voor afvallozing, ofwel “zero discharge” . Hoewel een totaalverbod veel landen te ver ging, verwierf de stichting wel een brede steun voor een verbod op het dumpen van glas, metaal, hout en papier. Een projectgroep binnen de IMO zal de volgende bijeenkomst in november met de laatste bevindingen komen. Stichting De Noordzee zet de komende maanden haar lobby voort.
Afval overboord zetten op zee is in vele gevallen nog steeds legaal. Alleen plastic is verboden, maar ook dat gaat vaak nog gewoon ‘over de muur’. Al dat plastic in zee vormt een bedreiging voor het zeeleven. Miljoenen zeedieren, waaronder veel vogels, sterven jaarlijks onnodig, doordat ze het afval aanzien voor voedsel of erin verstrikt raken. Plastic breekt af in steeds kleinere deeltjes: microplastics. Deze worden door plankton opgenomen en komen zo in de voedselketen – en uiteindelijk bij ons – terecht.
De VN-vergadering van de IMO is de plek waar de internationale scheepvaartsector afspraken maakt op gebied van milieu. Het beleid van IMO is mondiaal geldig voor alle schepen op zee. De 169 deelnemende landen moeten de afspraken in hun eigen wetgeving opnemen. Het verdrag over afval dateert uit 1987 en de landen hadden deze week voor het eerst de mogelijkheid het verdrag te herzien.