In gesprek met de Tweede Kamer over de containerramp - Stichting De Noordzee

De containerramp met de MSC Zoe duurt voort. Naast het opruimen en monitoren van de gevolgen is het erg belangrijk om lessen te trekken uit wat er is gebeurd om te voorkomen dat dit nog een keer gebeurt. Daarom nemen we 10 april a.s. op uitnodiging van de vaste commissie voor Infrastructuur en Waterstaat van de Tweede Kamer deel aan een zogenaamd ‘rondetafelgesprek’ over de Containerramp.   

Dit wordt georganiseerd door de commissie om zich te laten informeren door experts. De centrale vraag bij dit rondetafelgesprek met de Kamerleden is welke lessen er geleerd kunnen worden van de containerramp met de MSC Zoe en hoe een soortgelijke ramp in het vervolg voorkomen kan worden.  

Verdere deelnemers
Naast Stichting De Noordzee zijn ook de Waddenvereniging en Natuurmonumenten, de Rijksuniversiteit Groningen en de Vissersbond uitgenodigd. Van de overheid nemen vertegenwoordigers van onder meer de Kustwacht en Rijkswaterstaat deel en enkele lokale bestuurders. Voor de sector wordt een bijdrage geleverd door onder meer onderzoeksinstituut MARIN en de vereniging van Nederlandse reders (KVNR). 

Belangrijke vragen
Er bestaan vragen bij verschillende partijen over de containerramp met de MSC Zoe. Het gaat hierbij bijvoorbeeld over de oorzaak, de respons van de diensten en overheden, de bergingsoperatie en de gevolgen voor de natuur, visserij en recreatie in de regio. Op alle vlakken zijn er lessen te leren en mogelijk verbeteringen in regels, procedures en samenwerkingen te realiseren. Deze brengt de commissie graag met dit rondetafelgesprek in beeld. Mogelijkerwijs kan dit ook behulpzaam zijn voor de resterende opruimwerkzaamheden. Los van dit incident is het de vraag of de huidige regels rond containers, het sjorren van de lading op schepen en de stevigheid en vindbaarheid van containers verbeterd moet worden en zo ja hoe. Eén van de vragen hierbij is of de nationale en internationale regels voldoen.  

We kijken ernaar uit onze kennis en ervaring te delen en rekenen op een goed gesprek.  

Meer informatie en de position papers die worden voorbereid zijn hier te vinden. 

Containerramp MSC Zoe