In Nederland gekweekte platte oesters uitgezet in zee - Stichting De Noordzee

Persbericht – De Rijke Noordzee is dit jaar samen met een groep experts gestart met het kweken van platte oesters. Platte oesters komen in de Nederlandse Noordzee nauwelijks meer voor. Afgelopen zomer bracht de kweeklijn de eerste gezonde platte oesters voort. 30.000 jonge oesters, het zogenaamde oesterbroed, zijn deze winter uitgezet in de Zeeuwse Voordelta. Erwin Coolen, programmadirecteur De Rijke Noordzee: ‘Platte oesters kweken is lastig, dus we zijn ontzettend blij dat het gelukt is. De terugkeer van oesterbanken in onze Noordzee is weer een stap dichterbij.’

https://www.youtube.com/watch?v=0I12l10jPE4&ab_channel=DeRijkeNoordzee

Deze embed wordt niet getoond, omdat je geen toestemming hebt gegeven voor het gebruik van niet-functionele cookies. Alsnog akkoord?

De Rijke Noordzee is een initiatief van Natuur & Milieu en Stichting De Noordzee. De organisaties doen onderzoek naar natuurontwikkeling in windparken op zee. Windparken krijgen zo een dubbele functie: energie leveren én natuurversterking. ‘Een oesterbank laat de natuur onder water weer floreren. Een oesterrif geeft andere dieren beschutting, zorgt voor voedsel en schoon water, dé basis van een gezond ecosysteem’, aldus Coolen.

Parasiet-vrij

Het kweken van de platte oester is complex. Oesterlarven bereiken de volgende levensfase van de jonge oester, oesterbroed, vaak niet. Bij oesterbroed zet de larf zich vast op een schelp, steen of ander materiaal. Bij de kweeklijn van De Rijke Noordzee is dat nu wel gelukt. Bovendien is het oesterbroed getest op de veelvoorkomende parasiet Bonamia ostreae. Bonamia veroorzaakt bij platte oesters ontstekingen, die na een aantal jaar dodelijk kunnen zijn. Zowel de volwassen oesters in de kweeklijn, afkomstig uit Zeeland, als het broed zijn vrij van deze parasiet.  ‘Een mijlpaal, een ziektevrije populatie oesters in de Noordzee komt weer een stap dichterbij’, aldus Coolen.

Begeleid door duikers

Het oesterbroed heeft zich gehecht aan verschillende soorten schelpen en aan een Reef Cube: een kunstmatig rif dat speciaal ontworpen is voor natuurontwikkeling in windparken op zee. Duikers hebben de jonge oesters uitgezet op de zeebodem, in de Zeeuwse Voordelta vlakbij de Brouwersdam. De vraag is nu hoe de oesters groeien in het wild, of ze overleven en of de materialen waarop ze vastzitten daarop van invloed zijn.

De Rijke Noordzee

De Rijke Noordzee doet binnen verschillende windparken onderzoek naar de aanleg van schelpdierbanken. Naast deze projecten op zee heeft zij op land nu dus ook een eigen kweeklijn voor gezonde platte oesters.  ‘We zetten ons met hart en ziel in voor een duurzame wereld en meer natuur. Maar dat moet wel op een verantwoorde manier, daarom werken wij hieraan mee’, aldus Coolen. De Rijke Noordzee wordt gesteund door de Nationale Postcodeloterij.

Onderzoek

Nederland kent verschillende initiatieven gericht op het herstellen van oesterpopulaties. Het merendeel van de organisaties werkt samen onder de naam Kweek en Onderzoek Platte Oesters in Nederland (KOPON), ook de Rijke Noordzee is hieraan verbonden. Natuurorganisaties als WNF en ARK Natuurontwikkeling werken aan de terugkeer van oesterbanken via natuurherstelprojecten.