Inspraak beschermde gebieden op zee: wel een begin, niet voldoende - Stichting De Noordzee

Vandaag heeft Stichting De Noordzee haar reactie ingestuurd op de voorgenomen aanmelding van beschermde gebieden op de zee. De reactie is mede namens het Wereld Natuur Fonds, de Vogelbescherming, Greenpeace, de Waddenvereniging en IUCN Nederlands Comité. Het gaat om de Habitatrichtlijngebieden Vlakte van de Raan, Noordzeekustzone, Doggersbank en Vlakte van de Raan.

Stichting De Noordzee is blij dat deze gebieden nu eindelijk aangemeld zullen worden bij de Europese Commissie. Het begin is er, maar de Noordzee is hiermee nog lang niet voldoende beschermd.
Verdere schade voorkomen
Allereerst moet de overheid moet nu maatregelen nemen om schade in natuurgebieden te voorkomen, ook voordat ze formeel zijn aangewezen. De toestand van deze gebieden mag niet verder verslechteren. De gebieden hebben nu te lijden van met name visserij.
De hele Nederlandse Kustzee moet beschermd worden. Dus ook het kustgebied voor de Randstad, dat nu niet wordt beschermd. Economische belangen voeren hier de boventoon, terwijl de ecologische waarden zeer hoog zijn.
Ook zou de overheid niet moet wachten op de procedures van de habitatrichtlijngebieden voor het beschermen van vogelrichtlijngebieden. Deze hoeven niet eerst aangemeld te worden, zoals de habitatgebieden, maar kunnen direct worden aangewezen. De minister kan dat dus nu al doen, maar wacht daarmee tot 2010.
Overige gebieden
De Centrale Oestergronden blijven onbeschermd. Dit bijzondere gebied zou aangemeld moeten worden bij het OSPAR secretariaat. De overheid meldt echter alleen de gebieden aan, die zowel onder OSPAR als Natura 2000 vallen. Erg zonde.
Bovendien moet snel begonnen worden met onderzoek naar de andere gebieden, die mogelijk bescherming verdienen: de Bruine Bank, het Noordkrompgebied, de Gasfonteinen, de Zeeuwse banken en de Borkumse stenen. Als ze inderdaad voldoen aan de Natura 2000 of OSPAR criteria, moeten ze meteen aangemeld/aangewezen worden.
Minimale inzet
De overheid doet slechts het absolute minimum om aan internationale verplichtingen voor bescherming te voldoen. Het is zelfs de vraag of deze gebieden voldoende worden bevonden door de Europese Commissie. In 2009 zal dit blijken.