Inspraak windpark Breeveertien II - Stichting De Noordzee

Enkele weken geleden sprak Stichting De Noordzee in op de eerste vergunning voor een offshore windpark die sinds jaren verschenen was. Dit betrof een park van Airtricity. Blijkbaar heeft dit bedrijf haar werk snel gedaan, want ook de 2e vergunning die onlangs verleend is, ging naar deze Ierse windparkenbouwer. Bij de vergunning is een milieueffectrapport geschreven en een passende beoordeling gemaakt. Hierover hebben wij aan de vergunningverlener een inspraakreactie gestuurd.
Te weinig aandacht voor cumulatie en geluid
In een passende beoordeling wordt onder andere ingegaan op effecten van het windpark samen met andere activiteiten op de Noordzee, om te beoordelen of meerdere kleine effecten samen een groot effect hebben op diersoorten in natuurgebieden. Deze cumulatieve effecten kunnen optreden als dieren zowel last hebben van het windpark als van bijvoorbeeld visserij of zandwinning.
Helaas worden in de passende beoordeling maar een paar andere activiteiten meegewogen en ontbreekt het aan cumulatie met scheepvaart en visserij. Ook worden de 2 bestaande windparken niet beoordeeld op cumulatieve effecten. Dit zou wel moeten gebeuren.
Het heien van de palen van de windturbines maakt zoveel geluid, dat Zeehonden er tot op 80 kilometer afstand last van kunnen hebben. Bruinvissen hebben hier tot op 12 kilometer last van. In de vergunning wordt hiervan notie gegeven en is er een beperking opgelegd in de heiperiode. Stichting De Noordzee vind dit echter niet voldoende en vraagt de vergunningverlener niet alleen naar uitvoering van de aanlegmethode te kijken, maar ook naar alternatieven voor de aanlegmethode zelf.
Monitoring
Stichting De Noordzee heeft de vergunningverlener gevraagd om in overleg met direct belanghebbenden (windparkbouwers, milieuorganisaties, onderzoekers, etc.) een monitoringsprogramma vast te stellen. In dit programma moeten de taken verdeeld worden tussen windpark-exploitant en overheid. Daarbij moet de overheid ook een deel van de taken op zich nemen, zodat de bouwer van het windpark niet onnodig vertraagd wordt. Met name bij het onderzoek naar cumulatieve effecten van de in de toekomst verwachtte duizenden windturbines op zee, ziet Stichting De Noordzee een rol voor de overheid.
Airtricity
Het Ierse bedrijf Airtricity timmert hard aan de weg. Totaal heeft het concern 3 vergunningaanvragen voor een offshore windpark ingediend in Nederland. Airtricity bouwt windparken in verschillende landen in Europa. In Ierland hebben zij momenteel 7 windmolens met een totale capaciteit van 25 MW draaien. Daarnaast werkt het bedrijf aan de realisatie van nog eens een kleine 500 MW offshore in Ierland. Ook in het Verenigd Koninkrijk en Duitsland werkt Airtricity aan toestemming om turbines in zee te mogen bouwen.