Internationale Blue Vision workshop in Wijk aan Zee - Stichting De Noordzee

Auteur: Guido SchildPagina 4_droombeeld natuur V2
Eind november organiseerde Stichting De Noordzee (SDN) op het strand van Wijk aan Zee een tweedaagse workshop voor een aantal natuur- en milieuorganisaties uit landen rondom de Noordzee. De workshop was gericht op het ontwikkelen van een Blue Vision, waar SDN de coördinator van is. Het doel is om gezamenlijk tot een Noordzee-brede visie op een gezond ecosysteem en de duurzame ontwikkeling van menselijke activiteiten op zee te komen.
Het doel van de workshop in november was het gezamenlijk bepalen van de meerwaarde van een Blue Vision en het maken van afspraken over onderwerpen, structuur en planning. Aan de workshop deden negen verschillende organisaties mee: Seas at Risk (EU), IUCN (EU), Marine Conservation Society (VK), Royal Society for the Protection of Birds (VK), Natuurpunt (B), Wereld Natuur Fonds (B/NL), BUND (D), Naturvernforbundet (N) en Stichting De Noordzee. Het enthousiasme onder de vertegenwoordigers van de negen deelnemende organisaties was groot.
De Noordzee is een productieve zee die zeer intensief wordt gebruikt. De zee wordt ook nog eens omringd door dichtbevolkte kustgebieden. De afgelopen eeuw is het gebruik sterk toegenomen. Door overbevissing, destructieve visserijtechnieken en vervuiling is het mariene milieu verslechterd en is de biodiversiteit van de Noordzee achteruitgegaan. De laatste jaren zijn er, voornamelijk op Europees niveau, een aantal beleidsprocessen gestart, die het mariene ecosysteem moeten verbeteren. Dit zijn onder andere de Kaderrichtlijn Mariene Strategie, de richtlijn Maritieme Ruimtelijke Planning en het Blue Growth initiatief. De uitwerking en implementatie van deze richtlijnen laten echter te wensen over. Veel belangrijke vragen blijven onbeantwoord, zoals: hoe zou een gezond en robuust Noordzee-ecosysteem eruit moeten zien? En, hoe kunnen we een duurzame balans bereiken tussen het gebruiken van de zee en de bescherming van het ecosysteem?
De Blue Vision, een internationaal gedeelde visie van natuurorganisaties op de toekomst van de Noordzee, geeft antwoord op deze vragen. Het is bovendien een visie, die politici en beleidsmakers laat zien hoe natuurbescherming en duurzame ontwikkeling op zee in de toekomst samen kunnen gaan. De Blue Vision wordt door alle deelnemende NGO’s gezien als een kans om het goede voorbeeld te geven aan de EU-lidstaten voor wat betreft internationale samenwerking. Ook denken de organisaties dat de Blue Vision een goede basis kan zijn voor een gezamenlijke strategie om het ambitieniveau van de overheden voor het implementeren van de KRM omhoog te brengen én de verduurzaming van sectoren te versnellen. Want ook voor gebruikers van de Noordzee, zoals de visserij, scheepvaart of windenergie-ontwikkelaars biedt de Blue Vision een breed scala aan mogelijkheden die door ngo’s zijn ontwikkeld om hun activiteiten duurzamer te laten plaatsvinden.
Naar verwachting zal de Blue Vision in het voorjaar van 2014 worden gepresenteerd. Hierop volgt een gecoördineerde, internationale lobbycampagne en zullen de deelnemende NGO’s gesprekken aangaan met sectoren, om te zien welke acties zij kunnen ondernemen om hun activiteiten op zee te verduurzamen.
Lees hier meer over de Blue Vision >>