Internationale Maritieme Organisatie zet stap in reductie broeikasgassen scheepvaar - Stichting De Noordzee

Vorige week zette de Internationale Maritieme Organisatie, het VN orgaan waarin regelgeving tot stand komt voor de internationale scheepvaart, een belangrijke stap in de reductie van broeikasgassen van de internationale scheepvaart. Afgesproken werd dat de totale uitstoot van broeikasgassen in absolute zin in 2050 tenminste moet zijn gehalveerd in vergelijking met 2008, en dat de sector daarna zo snel mogelijk volledig klimaatneutraal gaat werken.

Er is hard gewerkt en het is een belangrijke stap die nu gezet is. Progressieve landen en de EU hadden echter ingezet op een reductie van 70-100%. Ook is nog niet afgesproken hoe het doel precies bepaald moet gaan worden. Het nu bereikte akkoord is een initiële strategie die de komende jaren verder uitgewerkt moet worden. Dan zullen ook de te nemen maatregelen worden bepaald. Het is dus een eerste stap die vraagt om vervolg.

We moedigen iedereen die kan bijdragen, reder, ladingeigenaar, financier of anders aan een klimaatneutrale scheepvaart zo snel mogelijk te helpen realiseren. Schepen die de komende jaren worden gebouwd kunnen in 2050 nog varen. Korte én lange termijn actie is nodig voor de toekomst van de internationale zeevaart.

Stichting De Noordzee is lid van de Clean Shipping Coalition, een coalitie van NGO’s die zich inzetten voor schonere scheepvaart. Klik hier voor de reactie van de Clean Shipping Coalition.

Voor het persbericht van de Nederlandse overheid, klik hier.