Internationale Noordzee Ministers Conferentie zonder Nederlandse minister - Stichting De Noordzee

Volgende week vindt in Bergen, Noorwegen, een belangrijke conferentie plaats. Daar spreken Europese ministers uit landen in het Noordoost Atlantisch gebied en de Europese Commissie, over de toekomst van de zeeën. Er bestaat een groot gevaar dat de OSPAR Ministers Conferentie zal uitmonden in een verklaring waarin vooral intenties worden uitgesproken. Dat is echt niet voldoende! Om het verlies aan biodiversiteit te stoppen zijn concrete afspraken en duidelijke deadlines nodig.
Het is eigenlijk heel vreemd dat verschillende landen lagere ambities hebben voor het beschermen van de natuur dan tijdens de vorige Ministers Conferentie in Bremen (2003). Juist nú, nu:
· de biodiversiteit nog steeds verder afneemt,
· de deadline voor het beschermen van een coherent netwerk gebieden niet behaald is,
· visserij nog steeds ernstige impact heeft op het leven in zee
· en de druk vanuit menselijke activiteiten verder toeneemt,
neemt de noodzaak van een krachtige bescherming alleen maar verder toe.
Bovendien hebben veel van die landen in de Europese Kaderrichtlijn Mariene Strategie afgesproken in 2020 een Goede Milieutoestand te hebben. Ook daarvoor zijn beschermde gebieden en het verbeteren van de huidige situatie van groot belang .
Saillant detail is, dat er vanuit Nederland geen minister naar de Ministers Conferentie zal gaan. Blijkbaar is de bescherming van de Noordzee niet belangrijk genoeg. Wij hebben een brief gestuurd naar Minister Eurlings, verantwoordelijk voor de Noordzee, met een oproep om concrete afspraken te maken voor de bescherming van de natuur. Minister Huizinga, voormalig verantwoordelijke voor de Noordzee, en Annemieke Nijhof van DG Water ontvangen een afschrift.
Ook hebben we samen met onze internationale partners een statement opgesteld die mijn collega’s Thomas en Jeroen volgende week zullen aanbieden. Ik ben erg benieuwd naar de uitkomsten en hoop dat de bescherming van de Noordzee nu eindelijk eens goed wordt geregeld!