Invoering van statiegeld op plastic flesjes in 2021 een feit - Stichting De Noordzee

Sinds de oprichting van Stichting De Noordzee, veertig jaar geleden, maken wij ons zorgen over de vervuiling van de Noordzee. In de jaren negentig werd het steeds duidelijker dat plastic een grote bedreiging vormt voor het zeemilieu. Ongeveer twintig jaar geleden zijn de eerste monitoringsprogramma’s opgestart om afval op Europese stranden in kaart te brengen. Nederland was als een van de eerste landen betrokken en Stichting De Noordzee hielp mee met de ontwikkeling van het onderzoeksprotocol. Nu nog verzamelen wij in nauwe samenwerking met Rijkswaterstaat gegevens over het soort, de samenstelling en de herkomst van afval op onze stranden. Daarnaast ruimen we met onze Boskalis Beach Cleanup Tour samen met duizenden vrijwilligers sinds 2013 elk jaar de gehele Nederlandse kust op. Plastic flesjes en doppen behoren tot het meest gevonden afval. De invoering van statiegeld gaat hierin hopelijk snel verandering brengen!

Even terug in de tijd

In 2014/2015 stond de afschaffing van het huidige statiegeldbeleid ter discussie. In 2014 bood Stichting De Noordze een petitie aan met Stichting Ons Statiegeld en Statiegeld Moet Blijven (getekend door ruim 50.000 mensen). Later dat jaar onthulden we samen met de Plastic Soup Surfer een levensgroot plastic standbeeld in de Tweede Kamer. Het statiegeld op grote plastic flessen bleef uiteindelijk in stand. Maar het loste het groeiende probleem van kleine plastic flesjes en doppen in het milieu niet op. We zijn daarom actief gaan pleiten voor een uitbreiding van het statiegeldsysteem.

https://www.youtube.com/watch?v=uuaQGzfydpU&feature=emb_title

Deze embed wordt niet getoond, omdat je geen toestemming hebt gegeven voor het gebruik van niet-functionele cookies. Alsnog akkoord?

Met verschillende campagnes bereikten we een miljoenenpubliek en riepen we onze groeiende online en offline Noordzeecommunity op om de uitbreiding van het statiegeld naar plastic flesjes te steunen. Argumenten voor de uitbreiding versterkten we onder andere met uitgebreid onderzoek naar plastic doppen gevonden tijdens de jaarlijkse Beach Cleanup Tour. Het resultaat van dit onderzoek was glashelder; de meeste doppen waren afkomstig van kleine plastic flesjes. De onderzoeksgegevens en de hoeveelheid plastic afval die met vrijwilligers is opgeruimd zijn aangehaald in brieven, factsheets en gesprekken met Tweede Kamer leden, ambtenaren, gemeenten en bedrijven. Allemaal met een doel: uitbreiding van het statiegeld op kleine plastic flesjes.

Samen voor een schone en gezonde Noordzee

Daarnaast ondersteunden we campagnes van collegamilieuorganisaties, particuliere initiatieven zoals de Zwerfinator en zijn we actief lid van de Statiegeldalliantie. Daarmee hebben we bijgedragen aan het vergroten van maatschappelijke druk op politici en bedrijven om het statiegeld naar kleine plastic flesjes uit te breiden. Samen met Recycling Netwerk, Natuur & Milieu, Greenpeace, Plastic Soup Surfer Merijn Tinga, Plastic Soup Foundation en IVN benadrukten we de noodzaak en effectiviteit van het heffen van statiegeld op kleine plastic flesjes en blikjes voor- en achter de schermen. En nu is het eindelijk zover.

Wij bedanken politici, vrijwilligers, Noordzeeliefhebbers en al onze supporters. Door jullie inzet wordt de invoering van statiegeld op kleine plastic flesjes nu een feit. Nederland zet hiermee een belangrijke stap richting een schone en gezonde Noordzee.