Jaaroverzicht 2008 - Stichting De Noordzee

Stichting De Noordzee wenst alle Noordzeeliefhebbers een spetterend 2009! De Noordzee in 2008 Windmolenparken, beschermde gebieden, schone scheepvaart, kustverdediging en duurzame visserij: de Noordzee stond veel in de belangstelling het afgelopen jaar. Het was voor ons een druk jaar, waar we met voldoening op terugkijken. Lees in onze speciale nieuwsbrief editie ZEEmail ons jaaroverzicht 2008.