Jubileum: 10 jaar Platform Schone Scheepvaart - Stichting De Noordzee

Dit jaar viert het Platform Schone Scheepvaart het 10-jarig bestaan. Sinds november 2007 werken de partners samen en delen ze kennis over emissiereductie en het stimuleren van innovatie voor een duurzame scheepvaart. Partners van het eerste uur zijn Havenbedrijf Rotterdam, Koninklijke Vereniging van Nederlandse Reders, MARIN, Netherlands Maritime Technology en Stichting De Noordzee. Later sloten ook TNO en het Havenbedrijf Amsterdam als partner aan. Het Ministerie van I&M is aangesloten als waarnemer. 

Het doel van het Platform Schone Scheepvaart is het reduceren van emissies van schepen op een wijze die de concurrentiepositie en bedrijfsvoering van de Nederlandse maritieme sector ten goede komt of niet schaadt. Dat gebeurt door het bevorderen van samenwerking en kennisdeling ten behoeve van de toepassing van emissiereducerende technieken. De toegevoegde waarde van het platform is dat het de emissies aanpakt vanuit de sector zelf, in samenwerking met milieuorganisaties, en door bedrijfsbelang en milieubelang te verenigen. Dit is dan ook de reden dat Stichting De Noordzee partner is van het platform.

Ter ere van het 10-jarige bestaan vindt 6 september aanstaande het feestelijke overzichtsseminar “10-jarig bestaan Platform Schone Scheepvaart: Verdiepen en vooruitblikken” plaats. Stichting De Noordzee is hier uiteraard bij aanwezig. Het seminar staat open voor belanghebbenden in de maritieme sector: reders, werven, toeleveranciers, verladers, maritieme en logistieke dienstverleners, kennisinstellingen, financiers, havenautoriteiten, overheden, NGO’s en andere geïnteresseerden. U bent van harte welkom!

Het programma bekijken kan hier. Aanmelden kan vervolgens hier.