Kabinet op schema met windenergie - Stichting De Noordzee

Vandaag werd bekendgemaakt dat Staatssecretaris Huizinga van het ministerie van Verkeer en Waterstaat een ontwerpvergunning verleent aan het bedrijf Airtricity voor de bouw van een offshore windturbinepark ten westen van Hoek van Holland. Hiermee loopt de Staatssecretaris op schema, de planning is namelijk dat de definitieve vergunningen eind november 2009 worden verleend. Misschien schiet het dan toch eindelijk op met wind op zee?
Locatie
De ontwerpvergunning geeft Airtricity de mogelijkheid om 72 windturbines van 3,6 MW in het park West Rijn te bouwen. Hiermee is het park groter dan de huidige twee windparken samen. Het vermogen windenergie op zee wordt hierdoor meer dan verdubbeld. Dit park ligt op 40 km uit de kust van Hoek van Holland. Dit is verder uit de kust dan de huidige windparken, het zal hierdoor niet te zien zijn vanaf het strand.
Subsidie
Dat het park er komt is nog niet zeker. Zodra de vergunning definitief is, heeft Airtricity voor de bouw namelijk nog subsidie nodig. Zonder deze subsidie is het te duur om op zee te bouwen. Naast Airtricity zijn er meer initiatiefnemers die de komende weken aanvragen in zullen dienen. Er is door het kabinet maar voor 450 MW subsidie gereserveerd. Als er voor meer dan 450 MW vergunningen worden afgegeven zullen alleen de plannen die ook subsidie krijgen werkelijk doorgaan.
Tweede keus
Op de kansenkaart van Stichting De Noordzee en andere natuurorganisaties, ligt de locatie van het geplande windpark in een oranje zone. Dit houdt in dat er een vergroot risico bestaat dat er negatieve effecten ontstaan op het zeeleven door aanleg van het windpark. Als de aanleg doorgaat, is het belangrijk goed in de gaten te houden hoe het leven rond het park wordt beïnvloedt. Er moet een goed monitoring- en evaluatieprogramma komen waarmee de huidige onduidelijkheden over effecten van windenergie op zee weggenomen worden. Met de kennis die hiermee opgebouwd wordt kan dan rekening gehouden worden bij de bouw van windparken in de (verre) toekomst.